Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Президентът на Чехия Милош Земан очаква доставки на “Спутник V“ от Русия

Президентът на Чехия Милош Земан очаква доставки на “Спутник V“ от Русия

Президентът на Чехия Милош Земан очаква доставки на “Спутник V“ от Русия

Препаратът на “Джонсън и Джонсън“ получи разрешение - САЩ вече разполагат с трета ваксина

Чехия очаква дос­тавка на рус­ката вак­сина срещу коронавируса Спут­ник V“, според президента Милош Земан, предаде ДПА. Земан заяви по телевизия Си Ен Ен Прима Нюз, че се е обър­нал дирек­тно към президента Владимир Путин с молба вак­сината да бъде предос­тавена на страната му и раз­чита на скорошни дос­тавки.

“Ако правилно съм инфор­миран, мол­бата ми ще бъде удовет­ворена“, каза Земан , като добави: “Раз­бира се, ще ни трябва сер­тификация за упот­реба, при това не неп­ременно от Европейс­ката аген­ция по лекар­с­т­вата“. Докато по думите на Земан за него би бил напълно дос­татъчен сер­тификат от чеш­кия Дър­жавен инс­титут за кон­т­рол над лекар­с­т­вата“, чеш­кият премиер Анд­рей Бабиш некол­кок­ратно заяви, че е необ­ходимо официално одоб­рение от европейс­кия орган.

По-рано в събота минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването съобщи, че пан­демията е взела вече 20 194 жер­тви в Чехия, като повече от 90 процента от починалите са били на въз­раст над 65 г. На 27 декем­ври страната започна вак­синация, която до събота е обх­ванала 644 321 жители. В Чехия се прилагат препаратите на “Пфайзер“/“Бионтех“, “Модерна“и “Астра Зенека“.

САЩ получават трета вак­сина за превен­ция на COVID-19, след като федерал­ната аген­ция за кон­т­рол на храните и лекар­с­т­вата раз­реши препарат на “Джон­сън и Джон­сън“, който дейс­тва само с една доза. Здрав­ните екс­перти с нетър­пение очак­ват еднодозов вариант, който да помогне, за да се ускори вак­синацията — в над­п­ревара с вируса, който вече уби над 510 000 души в САЩ и мутира по все по-обезпокоителен начин.

Аген­цията заяви, че вак­сината на “Джон­сън и Джон­сън“ пред­лага силна защита срещу това, което има най-голямо значение — тежко заболяване, хос­питализация и смърт. Една доза е показала 85% защита при масово изс­лед­ване, което е обх­ванало три кон­тинента — защита, оставаща силна дори в страни като Южна Африка, където се раз­п­рос­т­раняват най-смущаващите варианти. Дос­тав­ките на няколко милиона дози, които ще бъдат раз­п­ределени между щатите, може да започ­нат още днес. До края на март ком­панията очаква да дос­тави 20 млн. дози за САЩ, а 100 милиона — до лятото. Ком­панията кан­дидат­с­тва също за раз­решение за спешна упот­реба на вакис­ната си в Европа и от Светов­ната здравна организация. “Джон­сън и Джон­сън“ цели да произ­веде около 1 милиард дози до края на годината.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...