Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 95, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в африкан­с­ката страна по време на геноцида от девет­десетте години на миналия век. Това обяви кан­целарията на френ­с­кия президент Еманюел Мак­рон.

Решението да бъдат нап­равени за свободен дос­тъп архивите от 19901994 г. цели да съз­даде условия за раз­биране на ролята на Фран­ция в Руанда. “Фран­ция се присъединява към народа на Руанда във въз­поминанието на геноцида на тут­сите и изразява своето съчув­с­т­вие и солидар­ност с онези, които са го избег­нали и към семейс­т­вата на жер­т­вите“, се казва в изяв­лението на кан­целарията на Мак­рон. Фран­ция също така ще отвори и архивите на бив­шия френ­ски премиер Едуар Баладюр, както и документи, цитирани в неот­дав­нашен док­лад за геноцида в Руанда.

Миналия месец комисия, учредена от Мак­рон, зак­лючи, че Фран­ция е била зас­лепена от колониал­ното си поведение в Африка за събитията, довели до геноцида и че следователно носи сериозна и тежка отговор­ност. Но в док­лада, наб­рояващ близо 1000 страници, комисията все пак оневини Фран­ция в съучас­тие в геноцида.

Между април и юли 1994 г. около 800 0000 души бяха избити, повечето етнически тутси, но също и умерени хути, в Руанда. След геноцида критици на ролята на Фран­ция казаха, че тогаваш­ният президент Митеран не е успял да предот­в­рати кланетата или дори, че той е под­к­репял оглавеното от хути правител­с­тво, което е организирало масовите убийс­тва.

Икономика

Loading...

Култура

Габровското биенале на хумора и сатирата се отлага

Заради продъл­жаващата пан­демична обс­тановка и пред­вид меж­дународ­ния мащаб на събитието, 25-тото издание на Габ­ров­с­кото биенале на хумора и с…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие