Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 184, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Путин очаква срещата му с Байдън да помогне за започване на диалог

Путин очаква срещата му с Байдън да помогне за започване на диалог

Путин очаква срещата му с Байдън да помогне за започване на диалог

Отношенията между Москва и Вашингтон са в най-ниската си точка, казва руският президент Путин за Ен Би Си

Рус­кият президент Владимир Путин каза, че очаква пред­с­тоящата му среща с президента на САЩ Джо Бай­дън да помогне за пос­тигане на диалог между двете страни и въз­с­тановяване на лич­ните кон­такти, съобщи Рой­терс, цитирайки Интер­факс.

В излъчени вчера откъси от интервю за дър­жав­ната телевизия “Россия-1“, Путин кон­с­татира, че в навечерието на срещи на високо рав­нище двете страни обик­новено намаляват “негатив­ната реторика“, какъвто е случаят и сега. Той заявява, че очаква “съз­даването на реално фун­к­циониращи механизми“ по въп­росите от взаимен интерес, което по думите му е и цел на американ­с­ката страна.

Сред въп­росите от взаимен интерес той изб­роява стратегичес­ката стабил­ност, регионал­ните кон­ф­ликти, опаз­ването на окол­ната среда. Казва също, че двете страни може да работят ефек­тивно и в икономичес­ката сфера и добавя, че има “взаимен интерес“ към тази въз­мож­ност.

Владимир Путин изразява надежда, че срещата му с Бай­дън няма да бъде нап­разна. Той очаква тя да съз­даде условия за дис­кусия по въп­роси на сигур­ността, включително въоръженията, и казва, че Бай­дън е проявил “професионализъм“ с решението САЩ да удъл­жат дейс­т­вието на договора за намаляване на стратегичес­ките оръжия (Нов СТАРТ).

Путин заявява, че е Русия е готова да предава на САЩ кибер­п­рес­тъп­ници, но само ако и американ­с­ката страна предава на Мос­ква прес­тъп­ници и двете страни пос­тиг­нат споразумение по този въп­рос. Белият дом съобщи, че на срещата си с Путин на 16 юни Бай­дън ще пос­тави въп­роса за кибератаките с искане на откуп, идващи от Русия.

В навечерието на срещата Владимир Путин казва в интервю за американ­с­ката телевизия Ен Би Си, което ще бъде излъчено днес, че през пос­лед­ните години отношенията между Вашин­г­тон и Мос­ква са в най-ниската си точка, предаде Рой­терс. Имаме двус­т­ранни връзки, които се влошиха до най-ниската точка през пос­лед­ните години, казва Путин, според анг­лийски превод на част от интер­вюто, раз­п­рос­т­ранена от медията.

Путин заявява също, че президен­тът Бай­дън е политик от кариерата, на прак­тика през целия си съз­нателен живот се е занимавал с политика и има надежда, че няма да пред­п­риема импул­сивни крачки.

България

Икономика

Култура

Спорт

Пирин губел точки заради съдиите

Пирин губел точки заради съдиите

В предстоящите двубои ще започнем да побеждаваме, убеден е Станислав Костов

Фут­болис­тът на Пирин (Благоев­г­рад) Станис­лав Кос­тов говори пред S…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...