Кейко Фухимори оглави протест за оспорване на резултатите от изборите в Перу

Дяс­ната кан­дидат­ката за президент на Перу Кейко Фухимори, която се очер­тава да изгуби балотажа срещу социалис­тичес­кия си съпер­ник Педро Кас­тильо, поведе в събота протест с искане за обявяване за недейс­т­вителни на част от гласовете, които не са в нейна полза, предаде Рой­терс.

“Ако избирател­ната комисия анализира това, резул­татите от изборите ще бъдат преобър­нати, приятели мои“, каза Фухимори пред хиляди свои привър­женици, много от които раз­вяваха перуан­ски знамена. “Аз съм от хората, които никога не се отказ­ват“, допълни тя. Популис­т­ката кан­дидатка каза пред медии, че според нея няма да бъде вър­ната в зат­вора, след като съдия се произ­несе по мяр­ката, която да й бъде наложена по дело за пране на пари, и обвини съпер­ника си в изборни манипулации, отбелязва АП.

“Вяр­вам, че правосъдието няма да приеме аргумен­тите за преван­тивно задър­жане, изложени от прокурор Перес“, каза на прес­кон­ферен­ция Фухимори. През март Перес поиска 30 години зат­вор за Кейко Фухимори, заедно с присъди за съп­руга й и още 38 души.

В сряда дяс­ната кан­дидат­п­резиден­тка каза, че ще поиска анулиране на 200 000 гласа, подадени за Кас­тильо, който води пред нея с едва 50 000 гласа. Предиз­бор­ният й щаб тепърва ще трябва да обос­нове твър­денията й за изборни измами, отбелязва АП.