Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 184, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) ООН: Жертвите сред цивилните в Афганистан достигат рекордни равнища

ООН: Жертвите сред цивилните в Афганистан достигат рекордни равнища

ООН: Жертвите сред цивилните в Афганистан достигат рекордни равнища

1659 убити и 3524 ранени мирни граждани ерегистрирала мисията на световната организация за периода януари-юни

Близо 2400 мирни афганис­тан­ски граж­дани бяха убити или ранени през май и юни, след ескалацията на боевете между талибан­с­ките бун­тов­ници и афганис­тан­с­ките сили за сигур­ност. Това е най-високият брой на жер­т­вите от началото на водене на статис­тиката през 2009 г. по данни на ООН, предаде Рой­терс.

Мисията на ООН за под­помагане на Афганис­тан съобщи в док­лад, че е регис­т­рирала 1659 убити и 3524 ранени мирни граж­дани за периода януари-юни. Това е повишение от 47 на сто спрямо същия период миналата година.

Дан­ните под­чер­тават теж­ката ситуация, в която се оказаха мир­ните граж­дани в Афганис­тан, докато боевете ескалираха през май и юни, след изяв­лението на Джо Бай­дън за изтег­лянето на американ­с­ките войски до сеп­тем­ври, с което сложи край на 20-годишното американ­ско военно присъс­т­вие в страната.

“Предиз­виква сериозна заг­риженост броят на убитите и ранени мирни граж­дани в периода от 1 май, като за периода май-юни броят на убитите и ранените е почти равен на отчетения през предиш­ните четири месеца“, се казва в изяв­ление на Мисията на ООН за под­помагане на Афганис­тан.

През предиш­ните два месеца в цялата страна имаше тежки сблъсъци, след като талибаните започ­наха големи офан­зиви, като прев­зеха сел­с­кос­топан­ски райони и гранични пун­к­тове и обг­радиха столиците на провин­ции, което накара афганис­тан­с­ките и американ­ски сили да нанесат въз­душни удари, опит­вайки се да отб­лъс­нат бун­тов­ниците.

През пос­лед­ните сед­мици в катар­с­ката столица Доха се срещат екипи за преговори, но дип­ломати предуп­реж­дават, че не е пос­тиг­нат особен нап­редък от началото на мир­ните преговори през сеп­тем­ври м. г.

“Умолявам лидерите на талибаните и Афганис­тан да вземат под внимание мрач­ната и смразяваща посока, в която се движи кон­ф­лик­тът и неговото опус­тошително отражение върху мир­ните граж­дани“, заяви Дебора Лайънс, специален пред­с­тавител за Афганис­тан на генерал­ния сек­ретар на ООН. “Без­п­рецеден­тен брой афганис­тан­ски цивилни ще загинат и ще бъдат осакатени тази година, ако нарас­т­ващото насилие не бъде спряно“, под­черта тя.

България

Икономика

Култура

Спорт

Пирин губел точки заради съдиите

Пирин губел точки заради съдиите

В предстоящите двубои ще започнем да побеждаваме, убеден е Станислав Костов

Фут­болис­тът на Пирин (Благоев­г­рад) Станис­лав Кос­тов говори пред S…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...