Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

СЗО спря процедурата по одобрение на руската ваксина “Спутник V“

Китайс­кото правител­с­тво заяви вчера, че е вак­синирало изцяло срещу Covid –19 повече от един милиард жители на страната — т. е. над 70 % от населението, предаде АФП.

Най-многолюдната дър­жава в света (1,4 млрд. жители), където новият коронавирус, който причинява това инфек­циозно заболяване, се появи в края на 2019 г., е инжек­тирала към 15 сеп­тем­ври общо 2,16 млрд. дози вак­сина, съобщи пред жур­налисти говорителят на китайс­кото минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването Ми Фън.

Пър­вата страна, засег­ната от пан­демията, бе и пър­вата, излязла от нея — през пролетта на 2020 г., след като изпол­зва радикални мерки, по-специално тес­т­ване на цялото население и почти пълно зат­варяне на границите. На места в Китай коронавирусът все още се зав­ръща от време на време — нап­ример, през пос­лед­ните дни в източ­ната провин­ция Фуц­зян, където се отк­риват по пет­десетина случаи дневно. Официално броят на починалите от ковид в страната от дълго време е 4636.

От края на миналата година Китай вак­синира хората в страната главно с два препарата, пос­тавяни в две дози — на китайс­ките ком­пании Синовак (Sinovac) и Синофарм (Sinopharm).

Същев­ременно СЗО спря процедурата по одоб­рение на рус­ката вак­сина “Спут­ник V“. Причината е наз­начената нова проверка на заводите на произ­водителя, съобщи д-р Джар­бас Бар­боса, зам.-ръководител на Панамерикан­с­ката здравна организация (PAHO). „Произ­водителите на вак­сини трябва да пот­вър­дят, че мес­тата, където се произ­веж­дат вак­сини, са в съот­вет­с­т­вие със стан­дар­тите за добра произ­вод­с­т­вена прак­тика. Що се отнася до процеса на одоб­рение за вак­сината “Спут­ник V“ за спешна упот­реба, този процес е спрян, тъй като по време на проверка на една от фаб­риките, които са част от произ­вод­с­т­вото на “Спут­ник V“, бяха установени недобри произ­вод­с­т­вени прак­тики“, каза той. “Доб­рата произ­вод­с­т­вена прак­тика“ е сис­тема, която гаран­тира произ­вод­с­т­вото и кон­т­рола на продук­тите в съот­вет­с­т­вие със стан­дар­тите за качес­тво. “Спут­ник V“ е одоб­рена за прилагане в 70 дър­жави с общо население от 4 млрд. души, което е повече от 50% от населението на света. Ефек­тив­ността на вак­сината е 97,6%, като дан­ните са въз основа на наб­людение на 3,8 млн. вак­синирани рус­наци.

Парижки бол­ници са станали жер­тва на мащабна хакер­ска атака, отк­рад­нати са резул­татите от тес­товете за коронавирус на 1,4 млн. пациенти, предаде БНР. Ръковод­с­т­вото на Бол­ниците на Париж съобщи, че е заведена жалба във връзка с раз­к­ритата хакер­ска атака. Тя е станала в средата на 2020 г., изтек­лите лични данни засягат около 1,4 млн. пациенти, които са правили тест за Covid-19 в бол­ниците в столич­ния район “Ил дьо Франс“. Дан­ните включ­ват имената на лицата, номерата на здрав­ните им зас­т­раховки, коор­динатите и резул­татите от PCR тес­товете. Причината най-вероятно са пропуски в сис­темата за сигур­ност на дан­ните.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...