Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Пекин: Китай ще следва свой път за развитие на човешките права

Пекин: Китай ще следва свой път за развитие на човешките права

Пекин: Китай ще следва свой път за развитие на човешките права

Преди няколко дни заместник-външният минис­тър на Китай Ма Джаосю даде интервю, в което посочи приоритетите на страната на провеж­дащата се в момента в Женева 48-а сесия на Съвета на ООН по правата на човека.

Той посочи, че Китай е намерил успешно свой път за раз­витие на човеш­ките права, отговарящ на национал­ните условия. Благодарение на това страната раз­реши проб­лема с абсолют­ната бед­ност, изг­ради общес­тво със средно ниво на благосъс­тояние, прокара нови пътища за модер­низация в китайски стил и реализира приз­нати от света пос­тижения в областта на правата на човека, каза зам.-министърът.

В същото време Китай учас­тва активно в глобал­ното управ­ление на човеш­ките права и изпъл­нява своите меж­дународни задъл­жения в сферата. Китай е бил пет пъти член на Съвета по правата на човека и е сред най-избираните в този орган дър­жави, провел е диалог и кон­сул­тации, свър­зани с човеш­ките права с повече от 20 дър­жави и регионални организации, както и работи неп­рекъс­нато за раз­ширяване на меж­дународ­ния обмен и сът­руд­ничес­тво в сферата, каза Ма Джаосю.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...