Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Обявиха годишната класация на 500-те най-големи китайски предприятия

Обявиха годишната класация на 500-те най-големи китайски предприятия

Обявиха годишната класация на 500-те най-големи китайски предприятия

Вчера Национал­ната кон­федерация на пред­п­риятията и Национал­ната асоциация на дирек­торите на пред­п­риятия пуб­ликуваха годиш­ната си класация на 500-те най-големи китайски ком­пании.

Ком­бинираните оперативни приходи на тези фирми за 2020 г. са били 89,83 трилиона юана (13,9 трилиона долара) или ръст от 4,43 процента в срав­нение с пред­ход­ната година. Общата им чиста печалба пък е била 4,07 трилиона юана, което е увеличение от 4,59 процента на годишна база.

Начело в класацията тази година е Дър­жав­ната елек­т­рораз­п­ределителна кор­порация (State Grid), след­вана от Китайс­ката национална пет­ролна кор­порация (CNPC) и Китайс­ката пет­ролна и химическа кор­порация („Синопек“).

Броят на ком­паниите, чиито годишни приходи над­х­вър­лят 100 милиарда юана, нарас­тва до 222, като осем от тях отчитат приходи от над 1 трилион.

Таз­годиш­ният списък също показа подоб­рена промиш­лена струк­тура, тъй като в него влизат повече ком­пании за високи тех­нологии и съв­ременни услуги, като произ­водители на комуникационно оборуд­ване и логис­тични фирми.

Сред­ните раз­ходи за науч­ноиз­с­ледовател­ска и раз­война дей­ност на 500-те най-големи ком­пании дос­тигат 2,94 милиарда юана, което е увеличение от 17,95 процента на годишна база. Съот­ношението на тех­ните раз­ходи за науч­ноиз­с­ледовател­ска и раз­война дей­ност към оператив­ните приходи дос­тигна 1,77 процента.

Също вчера Национал­ната федерация за промиш­леност и тър­говия пред­с­тави и списъка на 500-те най-големи час­тни фирми в Китай. На пър­вите три места в него се нареж­дат „Хуауей“ (Huawei), „Дзин­дун“ (JD.com) и „Хънли“ (Hengli Group). Годиш­ните приходи на всяка от петте най-големи час­тни ком­пании над­х­вър­лят 600 милиарда юана (92,82 милиарда долара), като тези на „Хуауей“ са били 891,37 милиарда.

Общите приходи на 500-те най-големи час­тни пред­п­риятия за 2020 г. са били 35,12 трилиона юана, което е с 16,39 процента повече от пред­ход­ната година. Те са платили данъци в раз­мер на 1,36 трилиона юана или 8,84 процента от всички пос­тъп­ления в дър­жав­ната хазна. В тях работят 11,09 милиона души, което пред­с­тав­лява 1,48 процента от броя на заетите в Китай.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...