Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни за всички работещи в Италия. Мяр­ката притес­нява някои политици, проф­съюзи и биз­неси, които се опасяват, че тя ще доведе по-скоро до недос­тиг на пер­сонал и прекъс­ване на произ­вод­с­т­вото, откол­кото до засил­ване на вак­синацията и изход от кризата, както се надява правител­с­т­вото, пише Анджело Аманте от Рой­терс.

Кабинетът на министър-председателя Марио Драги одобри пос­танов­лението, което е една от най-строгите мерки срещу коронавируса в света, в средата на сеп­тем­ври– С него от 15 октом­ври всички работещи са длъжни да имат документ, че са вак­синирани, имат негативен тест или неот­давна са прекарали болестта. Правител­с­т­вото се надяваше, че този ход ще убеди невак­синираните италианци да променят мнението си, но при напълно вак­синирани 80 процента от граж­даните над 12 г. и спадащи нива на раз­п­рос­т­ранение на инфек­цията, така и не се появи вълна от нови желаещи за вак­синация.

Дес­ните пар­тии “Лига“ и “Италиан­ски братя“, както и някои проф­съюзи, каз­ват, че за да се преодолее рис­кът от недос­тиг на пер­сонал, валид­ността на тес­товете за коронавируса трябва да бъде удъл­жена от 48 на 72 ч. и те да бъдат без­п­латни за невак­синираните служители. “Няма да можем да правим тест на всеки 48 ч.на всички невак­синирани. Хората от биз­нес средите, с които съм в кон­такт, са изк­лючително притес­нени“, заяви Лука Зая от “Лигата“, губер­натор на богатия североиз­точен регион Венето.

Около 15 процента от служителите в час­т­ния сек­тор и 8 процента от тези в общес­т­вения сек­тор нямат зелен пропуск. По новите правила, които ще са в сила до края на годината, те ще бъдат отс­т­ранявани от работа, без да им се плаща. Зап­лашва ги и глоба до 1500 евро, ако се опитат да работят независимо от лип­сата на документ.

Според някои допит­вания политиката на зеления пропуск се под­к­репя от повечето италианци, но предиз­вика и гневни демон­с­т­рации на ней­ните против­ници. Работ­ници, отказали да се вак­синират, зап­лашиха да блокират голямото прис­танище на Триест, ако тя не бъде отменена.

България

Икономика

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие