Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая на ден, 1000 хос­питализирани на ден и с над 600 новозаразени на 100 000 души, Великоб­ритания регис­т­рира най-стряскащите цифри на пан­демията от пос­лед­ните три месеца, предаде Епицен­тър.

Британ­с­кият здравен минис­тър Саджид Джавид напомни пред медиите, че “пан­демията не е прик­лючила“ и че новите дневни случаи могат да дос­тиг­нат 100 000. Въп­реки това Джавид бе категоричен, че за момента вак­сините са дос­татъчно сред­с­тво за овладяване на ситуацията и правител­с­т­вото няма да минава на “план Б“. По този начин кабинетът, оглавяван от Борис Джон­сън, ще продължи да влага усилия във вак­синацията на населението, от което близо 80% е имунизирано с втора доза. Около 15 на сто от децата между 12 и 15 г. са с първа игла, чиято вак­синация започна точно преди месец. От Кон­федерацията на общес­т­веното здраве обаче нас­тояват правител­с­т­вото да затегне мер­ките и отново да нап­рави задъл­жително носенето на маски в град­с­кия тран­с­порт и в зат­ворените помещения.

Същев­ременно американ­с­ката админис­т­рация по храните и лекар­с­т­вата раз­реши пос­тавянето на 3-та доза от вак­сината на „Модерна“ и 2-ра доза от вак­сината на „Джон­сън и Джон­сън“ за въз­рас­тни и за изложени на висок риск от Covid-19 поради здравос­ловни проб­леми, работни задъл­жения или условия на живот. Третата доза „Модерна“ трябва да бъде пос­тавена най-малко шест месеца след втората инжек­ция. Тази трета доза обаче трябва да бъде половината от дозата, изпол­з­вана при пър­вите две имунизации. Дозиров­ката е базирана на дан­ните на ком­панията, които показ­ват, че това е дос­татъчно, за да се въз­с­танови имунитета. За еднок­рат­ната вак­сина на „Джон­сън и Джон­сън“ Админис­т­рацията по храните и лекар­с­т­вата раз­решава на всеки, който я е получил най-малко 2 месеца след пър­вата да получи и втора доза. Раз­решенията на регулатора са раз­лични, тъй като вак­сините са нап­равени по раз­личен начин и е необ­ходимо да бъдат дозирани по раз­личен начин.

Официално се раз­решава и „смес­ването и съчетаването“ на раз­лични вак­сини, особено за хора, които са имали страничен ефект от определена вак­сина, но дър­жат да имат и още допъл­нителна защита.

От цен­т­ровете за кон­т­рол и превен­ция на болес­тите ще проведат допъл­нителни кон­сул­тации с екс­перти по-късно тази сед­мица преди официално да дадат препоръки кой трябва да получи бус­терна доза и кога.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...