Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Гръцки министър: Страната е изправена пред пандемия на неваксинираните

Гръцки министър: Страната е изправена пред пандемия на неваксинираните

Гръцки министър: Страната е изправена пред пандемия на неваксинираните

Германия се готви да въведе задължителна имунизация срещу Covid-19 за военните

Гър­ция е изп­равена пред “пан­демия на невак­синираните“, заяви дър­жав­ният минис­тър Акис Скер­цос, отбеляз­вайки че девет от десет интубирани пациенти в страната са невак­синирани, съоб­щава елек­т­рон­ното издание на гръц­кия в. “Катимерини“.

В рам­ките на здравна кон­ферен­ция, организирана от изданието, минис­търът е посочил, че страната заема 16-то място в ЕС по брой смър­тни случаи на милион жители, вслед­с­т­вие covid инфек­ция.

По думите на Скрецос умората от пан­демията и лип­сата на общес­т­вено доверие в инс­титуциите под­копават усилията на правител­с­т­вото за овладяване на раз­п­рос­т­ранението на вируса. Според официал­ните данни Гър­ция се справя доста по-добре от сред­ното за Европа, което “само по себе си е значително пос­тижение“, е заявил още минисртърът.По думите му много смър­тни случаи, свър­з­вани с коронавируса, е можело да бъдат избег­нати. Минис­търът е припом­нил също, че Гър­ция е на второ място по най-възрастно население в ЕС. По отношение на бол­нич­ната грижа той е заявил, че правител­с­т­вото е увеличило интен­зив­ните легла от 557 на почти 1300 и е наело 12 хиляди здравни работ­ници на пос­тоянни или временни трудови договори.

Гер­мания се готви да въведе задъл­жителна вак­синация срещу Covid-19 за воен­нос­лужещите си, обяви Минис­тер­с­т­вото на отб­раната, предаде БНР. Служители на ведом­с­т­вото и пред­с­тавители на воен­ния пер­сонал са решили да обяви вак­сината срещу Covid-19 в списъка на задъл­жител­ните вак­сини за всички военни. Очаква се прилагането да започне в най-скоро време.

Така гер­ман­с­ките въоръжени сили ще станат пър­вата инс­титуция в Гер­мания, въвела задъл­жителна вак­синация срещу коронавируса. Същев­ременно според дан­ните от Инс­титута “Робърт Кох“ за пос­лед­ните 24 часа са регис­т­рирани 66 884 случая на коронавирус в страната.

Може би е време да започ­нем да обмис­ляме въвеж­дането на задъл­жителна вак­синация срещу Covid-19, заяви в сряда изпъл­нител­ният дирек­тор на европейс­кия офис на Светов­ната здравна организация Роб Бът­лър. “Вяр­ваме, че е време да проведем този раз­говор за задъл­жител­ните вак­синации“, комен­тира той в интервю за Sky News.

Бът­лър призова хората да спаз­ват мер­ките за ограничаване на коронавируса и предуп­реди, че броят на смър­т­ните случаи в Европа може да се увеличи с 500 000 през зимата. Ден по-рано Светов­ната здравна организация изрази опасения, че починалите от Covid-19 в Европа ще се увеличат от сегаш­ните 1,5 млн. души на 2,2 млн. до март 2022 г., ако сегаш­ната тен­ден­ция продължи.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...