Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Руският президент Влаимир Путин се е реимунизирал срещу COVID-19

Руският президент Влаимир Путин се е реимунизирал срещу COVID-19

Атина иска ЕК да въведе задължителна трета доза за над 60-годишни

Рус­кият президент Владимир Путин обяви на заседание на правител­с­т­вото, че му е била пос­тавена еднодозовата вак­сина “Спут­ник Лайт“, а след това и раз­работеният в Национал­ния цен­тър по епидемиология и мик­робиология “Гамалея” нов назален спрей срещу коронавирус, пише Епицен­тър.

“Чес­тно казано, не почув­с­т­вах нищо. Поседях 15 минути и си тръг­нах. След двете процедури — инжек­цията и назал­ната форма — се занимавах със спорт. Препоръч­вам на всички не само своев­ременно да се вак­синират, но и да се ревак­синират, което е много важно“, посочи рус­кият президент.

Меж­дув­ременно вицеп­ремиерът Татяна Голикова съобщи, че в Русия е регис­т­риран вариант на вак­сината “Спут­ник V” за непъл­нолетни на въз­раст от 12 до 17 години. Тя пред­ложи, а президен­тът Путин се съг­ласи, валид­ността на сер­тификатите на преболедувалите Covid-19 да бъде увеличена от половин на една година.

Гръц­кият премиер Кириакос Мицотакис нас­тоява в писмо до Европейс­ката комисия за въвеж­дането на задъл­жителна трета доза от вак­сината за хора над 60 години.Тази мярка вече дейс­тва в Гър­ция и активизира вак­синирането, предаде БНР. Налагането на трета доза, като част от европейс­кия сер­тификат за хора над 60-годишна въз­раст, според премиера Мицотакис, е мярка, която да кон­т­ролира пан­демията.

В Гър­ция вече е въведено ограничението за валид­ност на сер­тификата 6 месеца и при непос­тавена трета доза лицата се третират, като невак­синирани. Дан­ните на минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването показ­ват засилен интерес на гър­ците да си пос­тавят бус­терна доза, за да запазят правата си на по-облекчено пътуване и свободен дос­тъп до общес­т­вени места.

Правител­с­т­вото в Атина не планира въвеж­дане на лок­даун, след като напълно ограничи входа за невак­синирани на общес­т­вени места. Същев­ременно лекарите от съвета за кон­т­рол на пан­демията призовават да се зат­ворят всички заведения поне за два месеца.

Финан­совият минис­тър Стай­курас съобщи, че Гър­ция получава от Фонда за въз­с­тановяване сред­с­тва в раз­мер на 1,5 млрд. евро за сек­тор здравеопаз­ване. С тях се пред­вижда модер­низация на 80 дър­жавни бол­ници, както и закупуване на скъпа медицин­ска апаратура.

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...