Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 274, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Ръководството на СДСМ прие оставката на Зоран Заев

Ръководството на СДСМ прие оставката на Зоран Заев

Цен­т­рал­ният съвет на управ­ляващия в Северна Македония Социал­демок­ратически съюз е приел остав­ката на Зоран Заев като пар­тиен лидер и започва процедура за избор на негов нас­лед­ник. Това заяви на прес­кон­ферен­ция след продъл­жила часове среща на съвета говорителят на фор­мацията Бог­данка Кузеска. Кой да заеме поста на Заев ще се реши на 12 декем­ври, пише Епицен­тър.

Кузеска каза, че след избора на пред­седател ще започне и избор на ново пар­тийно ръковод­с­тво, а след 12 декем­ври Зоран Заев ще остане активен член на пар­тията. Говорителят заяви още, че според Заев пар­ламен­тар­ното мнозин­с­тво е стабилно, затова има въз­мож­ност за влизане на албан­с­ката “Алтер­натива“ в коалицион­ното управ­ление и преговорите с нея ще продъл­жат. От албан­с­ката фор­мация заявиха меж­дув­ременно, че ръковод­с­т­вото е определило лидера Африм Гаши да започне раз­говори с всички политически актьори, премиера и евен­туал­ния нов ман­датоносител, за да се види кон­цеп­цията им за излизане от кризата. Пар­тията обаче засега отлага решението си за влизане в управ­лението, тъй като то ще бъде взето от цен­т­рал­ното й съб­рание.

България

Гласове в защита на словото

Гласове в защита на словото

Стотици журналисти, общественици, политици и граждани подкрепиха освободените от „Дума“ журналисти

Вед­нага след новината за отс­т­раняването от…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Поклон пред делото на голямата българка Костадинка Калайджиева

Поклон пред делото на голямата българка Костадинка Калайджиева

През декември 2021 г. доайенката на библиотечното дело у нас навърши своето столетие

Какво е през целия си живот да си верен на една кауза — …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие

Loading...