Наришкин: Плановете за нахлуване в Украйна са американска пропаганда

Русия няма планове да нах­лува в Украйна и всичко друго е злонамерена американ­ска пропаганда, заяви шефът на рус­кото вън­шно разуз­наване Сер­гей Нариш­кин, цитиран от Рой­терс.

САЩ, НАТО и украин­ски пред­с­тавители бият тревога през пос­лед­ните сед­мици заради, по думите им, необичайни движения на руски войски край границата с Украйна. Те намек­ват, че Мос­ква може да се готви да пред­п­риеме атака. Русия некол­кок­ратно заяви, че може свободно да прид­вижва войс­ките си на своя територия и че това не бива да тревожи никого.

“Трябва да успокоя всички. Нищо подобно няма да стане“, каза Сер­гей Нариш­кин в интервю за дър­жав­ната телевизия. “Всичко по тази тема е злонамерена пропаганда на Дър­жав­ния депар­тамент на САЩ“, добави той.

Нариш­кин говори ден след като зам.-държавният сек­ретар на САЩ по европейс­ките и евразийс­ките въп­роси Карън Дон­ф­рид заяви, че всички опции са на масата що се отнася до това как ще се отговори на струп­ването на руски войски по украин­с­ката граница.