Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Барбадос е най-новата република в света

Барбадос е най-новата република в света

Бар­бадос официално се обяви за най-новата репуб­лика в света, като отс­т­рани кралица Елизабет II като дър­жавен глава. На тър­жес­т­вената церемония по обявяването на репуб­ликата присъс­тва синът на кралицата — принц Чарлз, пише БГНЕС.

По време на церемонията знамето на Крал­с­кия стан­дарт, пред­с­тав­ляващо кралицата, беше спус­нато и генерал-губернаторът Сан­дра Мей­сън положи клетва като първи президент на кариб­с­ката ост­ровна дър­жава.

В края на сеп­тем­ври пар­ламен­тът на Бар­бадос единодушно под­к­репи кон­с­титуцион­ните изменения за отказ от монар­хичес­ката форма на управ­ление и прев­ръщането на страната в репуб­лика, а почти месец по-късно гласува за наз­начаването на генерал-губернатора на ост­рова Сан­дра Мей­сън за първи президент. На 29 ноем­ври тя положи клетва като оглавяващ дър­жавата.

Освобож­даването от монар­хията под­к­лажда дебати сред населението от 285 000 души за независимостта от Великоб­ритани. Ост­ровът е бил под британ­ско управ­ление повече от 200 години — до 1834 г., а става независим през 1966 г.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...