Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Путин: Разширение на НАТО на Изток е недопустимо

Путин: Разширение на НАТО на Изток е недопустимо

Путин: Разширение на НАТО на Изток е недопустимо

Киев да не създава ново бедствие в Европа, предупреди говорителят на президента Дмитрий Песков

“Зап­лахата на запад­ните ни граници наис­тина нарас­тва и ние невед­нъж сме отбеляз­вали това. Дос­татъчно е да се види колко близо до рус­ките граници дос­тигна воен­ната инф­рас­т­рук­тура на НАТО. За нас това е повече от сериозно и ние пред­п­риемаме адек­ватни военно-технически мерки“, заяви рус­кият президент Владимир Путин на церемония в Мос­ква.

По-рано дър­жав­ният глава пред­ложи започ­ване на преговори за нераз­ширяване на НАТО на Изток. Путин под­черта, че Русия е заин­тересована от успеш­ната работа на дип­ломатите и е готова да съдейс­тва. „Говорейки пред Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи, вече под­чер­тах, че нашата дип­ломация сега е изп­равена пред основ­ната задача да се стреми да предос­тави на Русия надеж­дни и дъл­гос­рочни гаран­ции за сигур­ност. В диалог със САЩ и тех­ните съюз­ници ще нас­тояваме за раз­работ­ването на кон­к­ретни споразумения, които да изк­лючат всякакво по-нататъшно нап­ред­ване на НАТО на Изток и раз­полагането на оръжейни сис­теми, които ни зап­лаш­ват, в непос­ред­с­т­вена близост до Рус­ката федерация“, заяви рус­кият лидер.

“Необ­ходими са ни юридически гаран­ции, защото запад­ните ни пар­т­ньори не изпъл­ниха дадените устно обещания“, заяви Путин. Той припомни всеиз­вес­т­ните уверения на запад­ните лидери от началото на 90-те години на ХХ век, че пак­тът няма да се раз­ширява на Изток. “Всичко беше нап­равено точно обратно. Бяха игнорирани рус­ките аргументи в сферата на сигур­ността, сега също продъл­жават да ги пренеб­рег­ват“, изтъкна Путин. “Обез­покоени сме не само от това, че меж­дународ­ната общ­ност дейс­тва в раз­нобой и не моге да се обедини за решаването на наис­тина важни проб­леми, но и от това как някои наши пар­тьнори се отнасят към Русия — опит­вайки се по всякакъв начин да сдър­жат нашето раз­витие и дори да наг­нетяват нап­режение по нашите граници“, заяви рус­кият лидер.

Прес­сек­ретарят на президента Дмит­рий Пес­ков призова САЩ и тех­ните пар­т­ньори от НАТО „да спрат да кон­цен­т­рират военен юмрук по границите на Русия и да пом­пат Украйна с модерни оръжия“. Той предуп­реди Киев да не съз­дава ново бед­с­т­вие в Европа.

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...