Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Близо две трети от германците подкрепят задължителната ваксинация

Близо две трети от германците подкрепят задължителната ваксинация

Близо две трети от германците подкрепят задължителната ваксинация

Варианти на коронавируса, предшестващи Омикрон, вероятно са съществували отдавна

Близо две трети от хората в Гер­мания биха под­к­репили пред­ложение вак­сините срещу COVID-19 да станат задъл­жителни — което ще бъде внесено в пар­ламента — показва пуб­ликувано вчера проуч­ване, цитирано от ДПА.

63 на сто от запитаните са под­к­репили имунизацията срещу COVID-19 да стане задъл­жителна за живеещите в Гер­мания. 30 на сто са се обявили против, а 7 на сто не са дали отговор. В проуч­ването на инс­титута ЮГов, проведено от 1 до 3 декем­ври, са учас­т­вали 2067 души. При започ­ването на вак­синацията в Гер­мания преди около година, в края на декем­ври 2020 г., около 56 на сто под­к­репяха задъл­жител­ната вак­синация, а 33 на сто бяха против. Вероят­ният бъдещ кан­ц­лер Олаф Шолц заяви, че има намерение да внесе в Бун­дес­тага проек­тозакон за задъл­жител­ната вак­синация през фев­руари или март.

По данни на инс­титута Роберт Кох броят на случаите в Гер­мания е намалял леко. Новите случаи са 42 055, а заразените на 100 000 души за пос­лед­ните 7 дни са 439,2. Предиш­ната сед­мица новите случаи бяха 44 401, а броят на заразените на 100 000 души за една сед­мица — 446,7. Инс­титутът обаче предуп­реди, че много случаи вероятно не се съоб­щават, защото нарас­т­ването на броя на хос­питализациите не оставя на здрав­ните работ­ници дос­татъчно време за прос­ледяване и запис­ване на всички случаи.

В Гер­мания до момента са пот­вър­дени 4 случая на заразяване с Омик­рон, и има подоз­рения за още 8. Екс­перти обаче пред­полагат, че вече има други случаи. Според Европейс­кия цен­тър за кон­т­рол и превен­ция на заболяванията до няколко месеца вариан­тът може да стане доминиращ в Европа. Засега няма кон­к­ретни данни доколко е заразен и дали води до по-тежко протичане на болестта, но по пред­варителна инфор­мация Омик­рон е по-агресивен от варианта Делта.

Варианти на коронавируса, пред­шес­т­ващи Омик­рон, вероятно са същес­т­вували отдавна, заяви съот­к­ривател на новия вариант, цитиран от ДПА. “Според сегаш­ните ни инфор­мация, ранна форма на Омик­рон се е офор­мила като отделен тип още преди появата на Алфа и Делта“, заяви Вол­ф­ганг Прай­зер от универ­ситета Стелен­бош, близо до Кейп­таун. Този тип вирус вероятно е еволюирал в продъл­жение на месеци, без да прив­лече внимание. “Въп­росът е: защо Омик­рон остана скрит тол­кова дълго и едва сега се раз­п­рос­т­рани? Дали не са лип­с­вали една или две мутации, които да му поз­волят да се раз­п­рос­т­ранява бързо“, попита Прай­зер.

Най-старите доказател­с­тва за варианта до момента датират от пър­вата половина на ноем­ври. Омик­рон, отк­рит за пръв път в Репуб­лика Южна Африка и Бот­с­вана, има особено голям брой мутации, засягащи и протеина, чрез който се прикачва за човеш­ките клетки.

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...