Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Уан Япин е първата тайконавтка, живяла в орбита повече от 100 дни

Уан Япин е първата тайконавтка, живяла в орбита повече от 100 дни

Тай­конав­т­ката Уан Япин влезе в историята като пър­вата китайка, живяла в орбита повече от 100 дни. Заедно с двамата си колеги Джай Джъган и Йе Гуанфу излетяха за китайс­ката кос­мическа стан­ция с ракетата „Шънджоу-13“ на 16 октом­ври 2021 г. за шес­т­месечна мисия.

Уан Япин е за втори път в кос­моса, като пър­вата ѝ мисия „Шънджоу-10“ бе от 11 до 26 юни 2013 г.

През трите месеца в китайс­ката кос­мическа стан­ция екипажът на „Шънджоу-13“ изпълни редица задачи — две кос­мически раз­ходки, научна лек­ция за живота в кос­моса и тест за среща и скач­ване на товар­ния кораб „Тиенджоу-2“. Освен това проведоха и редица екс­перименти, заедно с рутин­ните дей­ности по инс­пек­ция и ежед­невна под­дръжка на кос­мичес­ката стан­ция, както и обучения в орбита, нап­ример за спешна евакуация и медицин­ска помощ. Уан Япин е и пър­вата китайка, излязла в отк­рития кос­мос.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...