Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Байдън: САЩ ще реагират по-меко, ако Русия при “ограничено нахлуване“ в Украйна

Байдън: САЩ ще реагират по-меко, ако Русия при “ограничено нахлуване“ в Украйна

“Президен­тът Бай­дън също така знае от дъл­гия си опит че рус­наците имат обширен набор от сред­с­тва за агресия, които не стигат до военни дейс­т­вия, включително кибератаки и паравоенни так­тики. И той заяви днес, че тези прояви на руска агресия ще получат решителен, рецип­рочен и единен отговор“, отбеляза тя.

На прес­кон­ферен­цията Бай­дън изрази пред­положение, че рус­кият президент Владимир Путин може да пред­п­риеме по-нататъшни дейс­т­вия спрямо Украйна, но не иска да стига до отк­рита война. Той зап­лаши Русия, че ще плати скъпо, ако започне нашес­т­вие в Украйна.

Точно една година след като Бай­дън зае президен­т­с­кия пост, мнозин­с­т­вото американци не одоб­ряват дейс­т­вията му на фона на нес­пиращата пан­демия и нарас­т­ващата инф­лация, показва проуч­ване на Цен­търа за изс­лед­ване на общес­т­вените отношения Aсошией­тед прес-НОРК. Само 43 на сто от американ­ците под­к­репят президента си, срещу 56 на сто, които са недоволни от ман­дата му. Едва 28 на сто от анкетираните искат той да се кан­дидатира за преиз­биране, включително 48 на сто от демок­ратите. Проуч­ването е било проведено от 13 до 18 януари.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...