Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бежан­ците

Повече от 1700 украин­ски бойци са напус­нали стоманодобив­ния завод в Мариупол от понедел­ник насам, съобщи рус­кото минис­тер­с­тво на отб­раната. Те са отведени на кон­т­ролирана от Русия територия. Украйна заяви, че е наредила на гар­низона в Мариупол да се оттегли, но отказа да комен­тира съд­бата на бой­ците, предаде БНР.

Раз­говорите около евакуацията на бой­ците от завода “Азов­с­тал“ в Мариупол бяха описани като “много трудни“ от съвет­ник на украин­с­кото президен­т­с­тво. Киев обяви, че е наредил на гар­низона там да се оттегли, но засега не комен­тира каква е съд­бата на бой­ците. Минис­тер­с­т­вото на отб­раната на Украйна под­черта, че ще нап­рави “всичко необ­ходимо“, за да спаси бой­ците, който все още са блокирани в завода. Киев изрази надежда, че ще успее да раз­мени бой­ците от “Азов­с­тал“ за руски вой­ници, които държи в плен.

Украин­с­кият президент Володимир Зелен­ски нарече нах­луването на Русия “абсолютен провал“ с “катас­т­рофални грешки“, допус­нати на най-високо ниво. Зелен­ски под­писа указ за удъл­жаване на воен­ното положение и мобилизацията в Украйна с още 90 дни, което трябва да получи одоб­рението на поне половината украин­ски депутати.

Украин­с­ките сили са под­ложили на обс­т­рел гранично село в запад­ния руски регион Курск рано вчера сут­ринта, предаде Рой­терс. Убит е най-малко един цивилен, каза облас­т­ният управител Роман Старовойт. Същев­ременно украин­с­кото вът­решно минис­тер­с­тво съобщи за обс­т­рел на Сум­ска и Чер­нигов­ска област в продъл­жение на около два часа. Русия заяви, че изпол­зва ново поколение мощни лазерни оръжия за изгаряне на дронове в опит да противодейс­тва на потока от западни оръжия, дос­тавяни на Украйна.

Меж­дув­ременно Европейс­ката комисия реши да отпусне 248 млн. евро на 5 държави-членки на ЕС, които са приели най-голям брой бежанци от Украйна. Спеш­ната помощ от европейски фон­дове ще получат Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия. Дър­жавите ще могат да изпол­з­ват тези сред­с­тва за предос­тавяне на незабавна помощ, като храна, тран­с­порт и временни жилища, както и за подоб­ряване на способ­ността им да управ­ляват вън­ш­ните граници на ЕС.

Гер­ман­с­кият кан­ц­лер Олаф Шолц заяви вчера, че не гледа с добро око на идеята да бъде „скъсен“ пътят на Украйна към член­с­тво в ЕС — това по думите му „не е въп­рос на няколко месеца или няколко години“, предаде БНР. „Фак­тът, че не същес­т­вува по-къс път към приемането в ЕС (на Украйна), е императив на без­п­рис­т­рас­т­ност към шестте страни от Запад­ните Бал­кани“, които отдавна се стремят към член­с­тво в европейс­ката общ­ност, под­черта той пред депутатите в Бун­дес­тага. Гер­ман­с­кият кан­ц­лер защити решението на страната си да дос­тави на Украйна оръжия за вой­ната с Русия, което според него „няма да пред­с­тав­лява ескалация“.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...