Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Унгария въвежда извънредни данъци

Унгария въвежда извънредни данъци

Унгария въвежда извънредни данъци

Банки и големи компании ще плащат допълнително на бюджета, за да помогнат на домакинствата и армията

Унгария ще задължи бан­ките, телекомуникацион­ните ком­пании, големите тър­гов­ски вериги, зас­т­раховател­ните ком­пании, енер­гий­ните ком­пании и авиоком­паниите да внасят “значителна част от допъл­нител­ните си печалби“ в дър­жав­ния бюджет. Това заяви премиерът Вик­тор Орбан във видео, пуб­ликувано на страницата му във Фейс­бук, предаде аген­ция БГНЕС.

Орбан каза, че бан­ките и ком­паниите, които се въз­пол­з­ват от нас­тоящата трудна ситуация на фона на вой­ната в Украйна и нарас­т­ващите цени, ще трябва да инвес­тират в укреп­ване на унгар­с­ката армия и във схема за финан­сиране на смет­ките за елек­т­ричес­тво на домакин­с­т­вата. Допъл­нител­ният данък ще се прилага през текущата и 2023 г. „Очак­ваме тези, които правят допъл­нителни печалби в тази ситуация, ще доп­ринесат за раз­ходите“, заяви той.

Орбан не уточни раз­мера на целевите приходи от новите мерки, като отбеляза, че пъл­ните под­роб­ности ще бъдат обявени в чет­вър­тък. „Задъл­жаваме банки, зас­т­рахователи, големи тър­гов­ски вериги, енер­гийни и тър­гов­ски ком­пании, телекомуникационни ком­пании и авиоком­пании да плащат значителна част от допъл­нител­ните си печалби в два дър­жавни фонда“, каза унгар­с­кият министър-председател. Те ще финан­сират раз­ходите за ком­пен­сиране на домакин­с­т­вата за по-високи цени на енер­гията и изд­ръж­ката на армията.

Това не е пър­вият път, когато Орбан налага допъл­нителни данъци на банки и други сек­тори, за да запълни дуп­ките в дър­жав­ния бюджет. Той пред­п­рие подобна стъпка след финан­совата криза и през 2010 г. обложи банки, тър­гов­ски дружес­тва и енер­гийни ком­пании. Това помогна за намаляване на дефицита, но под­копа доверието на инвес­титорите.

От втор­ник в Унгария дейс­тва “извън­редно положение“, въведено часове след като чет­върто за пос­лед­ните 12 години, правител­с­тво начело с министър-председател Вик­тор Орбан, встъпи в длъж­ност. В изяв­ление към нацията Орбан посочи , че светът е на ръба на икономичес­ката криза, а Унгария трябва да стои нас­т­рани от текущата война. Часове преди обръщението на Орбан, пар­ламен­тът, в който 2/3 мнозин­с­тво има неговата пар­тия Фидес, одобри промени в Кон­с­титуцията, за да поз­воли на премиера подобен ход.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...