Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Руските сили са превзели още две селища в Луганска област

Руските сили са превзели още две селища в Луганска област

Руските сили са превзели още две селища в Луганска област

Лисичанск може да падне следващите няколко дни, твърдят анализатори

Рус­ките сили са зав­зели още две селища в Луган­ска област. Това са Лос­кутивка и Рай-Александровка, които се намират близо до Лисичанск и Северодонецк. Освен това рус­наците не се отказ­ват от плановете си да поемат кон­т­рола над магис­т­ралата Лисичанск-Бахмут, предаде Епицен­тър. Това се посочва в нов бюлетин на ГЩ на въоръжените сили на Украйна.

В посока Донецк рус­наците със­редоточават основ­ните си усилия върху установяването на пълен кон­т­рол над Северодонецк. Освен това силите на рус­ката продъл­жават да извър­шва офан­зива, за да обк­ръжи украин­с­ките военни край Лисичанск. “По посока на Северодонецк рус­ките сили са зав­зли населените места Лос­кутовка и Рай-Александровка. Провеж­дат щур­мови дейс­т­вия, за да установи кон­т­рол над село Сиротине. Рус­наците искат да зав­земат доминиращите височини в района на Берес­тово, за да установят кон­т­рол над магис­т­ралата Бахмут-Лисичанск. Меж­дув­ременно рус­ките сили продъл­жиха да нанасят удари срещу втория по големина украин­ски град Хар­ков.

По-рано анализаторите от Инс­титута за изс­лед­ване на вой­ната коригираха прог­нозата си за прев­земането на Лисичанск. Според тях градът може да бъде в руски ръце през след­ващите няколко дни.

Президен­тът на Украйна Володимир Зелен­ски привет­с­тва очак­ваното пред­ложение на ЕС за статут на кан­дидат за неговата страна. Зелен­ски изрази увереност, че всички членове на Европейс­кия съюз ще под­к­репят решението за предос­тавяне на Украйна на статут на кан­дидат за член­с­тво в блока. В интервю за АП украин­с­кият вицеп­ремиер Олга Стефанишина, която отговаря за европейс­ката и евроат­лан­тичес­ката интег­рация, каза, че решението може да дойде още на форума на ЕС в Брюк­сел. По думите ѝ? Нидер­лан­дия, Швеция и Дания не са били съг­ласни да се започ­ват пред­п­рисъединителни преговори с Украйна, докато тя води война с Русия, но сега под­к­репят идеята. Стефанишина също така изразява мнение, че Украйна може да стане член на ЕС в срок от 2 до 10 години, а не след десетилетия, както пред­ричат някои европейски пред­с­тавители.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие