Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Населението на Англия и Уелс се е увеличило с повече от 3,5 млн. души за 10 г.

Населението на Англия и Уелс се е увеличило с повече от 3,5 млн. души за 10 г.

Населението на Анг­лия и Уелс се е увеличило с повече от 3,5 млн. за пос­лед­ните десет години, сочат резул­татите от пос­лед­ното преб­рояване в Обединеното крал­с­тво. Общо в страната сега живеят близо 67 млн. души, предаде БНР.

Такъв висок прираст на населението в Анг­лия и Уелс не е наб­людаван откакто е започ­нало да се прави преб­рояване в далеч­ната 1801 г. Кар­тината е много пъс­тра, но като цяло се наб­людава намаляване на населението в по-големите градове за сметка на провин­цията. Съот­ношението жени/мъже в Анг­лия и Уелс е 51 срещу 49 процента в полза на жените.

Преб­рояване на населението в Обединеното крал­с­тво се извър­шва на всеки 10 години от национал­ната статис­тика като се задават много въп­роси, въз основа на които се изг­ражда една много по-пълна демог­раф­ска кар­тина, откол­кото само сухи цифри. Две са нещата, които правят впечат­ление след извър­шеното преб­рояване миналата година. В Анг­лия и Уелс населението се е увеличило с повече от 6%, като се увеличил и броят на хората над 65 г., които сега пред­с­тав­ляват 1/6 от цялото население. 0,9% са хора на въз­раст над 90 години. В тези две части на Обединеното крал­с­тво сега живеят 59 597 300 души. Като към тях се прибавят и жителите на Северна Ирлан­дия и Шот­лан­дия по данни от пред­ната година общо в крал­с­т­вото в момента живеят 66 966 400 души.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие