Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Китайският лидер придава голямо значение на производството на зърно

Китайският лидер придава голямо значение на производството на зърно

Китайският лидер придава голямо значение на производството на зърно

На 27 юни пред­седателят на КНР Си Дзин­пин изп­рати отговор на писмо от Сю Цун­сян, голям зър­ноп­роиз­водител в окръг Тайхъ, провин­ция Анхуей, в което поз­д­равява него и останалите мес­тни земедел­ски стопани с доб­рата реколта.

Винаги съм бил заг­рижен за произ­вод­с­т­вото на зърно и често посещавам сел­ски райони. През пос­лед­ните години ЦК на ККП пред­п­рие редица мерки за под­помагане на зър­ноп­роиз­вод­с­т­вото с цел гаран­тиране на продовол­с­т­вената сигур­ност на дър­жавата, увеличаване доходите на зър­ноп­роиз­водителите и повишаване стан­дарта им на живот. Надявам се, че големите зър­ноп­роиз­водители активно ще прилагат съв­ременни сел­с­кос­топан­ски тех­нологии, за да тлас­кат останалите земеделци заедно да доп­ринесат за национал­ната продовол­с­т­вена сигур­ност“, под­чер­тава Си Дзин­пин в пис­мото си.

България

Икономика

Култура

Пътят на хаджийската премяна от Синия Балкан достига до Белия град

Пътят на хаджийс­ката премяна от Синия Бал­кан дос­тига до Белия град с изложба на худож­нич­ката Дора Кур­шумова в галерията в Бал­чик. Екс­позиция…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов започна преговори с ЦСКА 1948. Вчера сут­рин той посети клуб­ните офиси, където раз­говаря с благодетеля на „чер­вените“ Цветоми…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...