Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Независимостта в технологиите е основа за силната държава

Независимостта в технологиите е основа за силната държава

Независимостта в технологиите е основа за силната държава

Президентът Си Дзинпин посети Ухан и подчерта, че КНР трябва да се освободи от зависимостта си от чужди технологии

Независимостта по отношение на тех­нологиите е основа за изг­раж­дането на силна и сигурна дър­жава, под­черта китайс­кият пред­седател Си Дзин­пин по време на вчерашна работна посещение в град Ухан, където посети мес­тна ком­пания за произ­вод­с­тво на чипове.

Там той заяви, че е необ­ходимо цялос­тно и правилно реализиране на идеята за нов тип раз­витие, основано на иновациите. Това, по думите му, е ключово, за да се освободи Китай от зависимостта си от чужди тех­нологии, да реализира самос­тоятел­ност в сферата и гаран­тира устой­чивото си раз­витие.

Същев­ременно, страната трябва да работи за обогатяване на мрежата си от високотех­нологични индус­т­рии и фор­мирането на кон­курен­тни предим­с­тва в меж­дународен план, добави Си Дзин­пин.

Китайс­кият лидер посети също жилищ­ния ком­п­лекс „Джъюен“ във високотех­нологич­ната зона „Дунху“, където се срещна с пред­с­тавители на мес­т­ната общ­ност. „Джъюен“ е ком­п­лекс, изг­раден на мяс­тото на временни пос­т­ройки, в който в момента има 3124 домакин­с­тва с над 8000 души.

България

Икономика

Култура

Пътят на хаджийската премяна от Синия Балкан достига до Белия град

Пътят на хаджийс­ката премяна от Синия Бал­кан дос­тига до Белия град с изложба на худож­нич­ката Дора Кур­шумова в галерията в Бал­чик. Екс­позиция…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов започна преговори с ЦСКА 1948. Вчера сут­рин той посети клуб­ните офиси, където раз­говаря с благодетеля на „чер­вените“ Цветоми…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...