Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Четирима полицаи са ранени при сблъсъците в Скопие

Четирима полицаи са ранени при сблъсъците в Скопие

Четирима полицаи са ранени при сблъсъците в Скопие

Подпалвачът на българския клуб в Битоля изгори и “Договора“ с България

Четирима полицаи бяха ранени късно в понедел­ник в Скопие при протеста, организиран от опозицион­ната ВМРО-ДПМНЕ срещу френ­с­кото пред­ложение за започ­ване на преговори на РС Македония за член­с­тво в ЕС, предаде БГНЕС. Това бе третият поред протест пред сградата на македон­с­кото правител­с­тво.

Вечерта част от демон­с­т­ран­тите пробиха полицейс­кия кор­дон пред Минис­тер­с­кия съвет и се стигна до сблъсъци с органите на реда. Почти по същото време се стигна и до сблъсъци с друга група демон­с­т­ранти, които се отп­равиха пред сградата на Народ­ното съб­рание. Срещу органите на реда и срещу двете сгради — на пар­ламента и на правител­с­т­вото, полетяха камъни, яйца и други пред­мети. Както и при предиш­ните два протеста така и на този във в понедел­ник имаше вул­гарни скан­дирания срещу Бъл­гария, Европейс­кия съюз и управ­ляващата пар­тия в Скопие.

Ламбе Алабаков­ски, който под­пали вход­ната врата на бъл­гар­с­кия клуб “Иван Михай­лов“ в Битоля, вчера изгори демон­с­т­ративно в Скопие “Договора с Бъл­гария, Прес­пан­с­кото споразумение и френ­с­кото пред­ложение“. Според него те били рав­нос­тойни на фашизъм. Алабаков­ски под­пали плаката с договорите на сцената пред сградата на македон­с­кото правител­с­тво в цен­търа на Скопие, където в понедел­ник за трети пореден ден опозицията в лицето на ВМРО-ДПМНЕ организира протест срещу френ­с­кото пред­ложение за започ­ване на преговори на РС Македония за член­с­тво в ЕС. Ламбе Алабаков­ски под­пали бъл­гар­с­кия клуб в Битоля на 4-ти юни. Много бързо след като бе задър­жан, той бе освободен, и оттогава всеки ден учас­тва в раз­лични прояви в страната. По-рано в понедел­ник екс­т­ремисти от крайно-дясната фор­мация “Родина“ под­палиха европейс­кото знаме пред сградата на Минис­тер­с­кия съвет в Скопие.

Лидерът на ВМРО-ДПМНЕ Хрис­тиян Миц­коски и вчера призова за отх­вър­ляне на френ­с­кото пред­ложение. Според него то означавало “бъл­гар­ска асимилация“. В атаката срещу пред­ложението на Мак­рон се включиха Светия синод на македон­с­ката цър­ква, Академията на науките и най-различни учени, включително и пен­сионирани дип­ломати, както и бив­шият президент Георге Иванов, който се счита за бащата на антик­визацията на Македония по време на режима на Никола Груев­ски.

Вчера в Скопие прис­тигна пред­седателят на Европейс­кия съвет Шарл Мишел, а целта на посещението, което не е обявено от страна на правител­с­т­вото, е да бъде оказана под­к­репата на ЕС за пред­ложението за преговорна рамка. Докато протес­тиращите обикаляха сградите на правител­с­т­вото и пар­ламента пред водещи жур­налисти от македон­ски телевизии вън­ш­ният минис­тър Буяр Османи и вицеп­ремиерът по европейс­ките въп­роси Боян Маричич отговаряха на жур­налис­тически въп­роси, свър­зани с преговор­ната рамка и двус­т­ран­ния протокол с Бъл­гария. „Раз­бирам емоциите, имаше почва за емоции, но сега е време да започ­нем да елиминираме едно по едно притес­ненията и да обяс­ним, че няма нещо, което е зас­т­рашаващо в преговор­ната рамка“, каза Османи.

България

Икономика

Култура

Пътят на хаджийската премяна от Синия Балкан достига до Белия град

Пътят на хаджийс­ката премяна от Синия Бал­кан дос­тига до Белия град с изложба на худож­нич­ката Дора Кур­шумова в галерията в Бал­чик. Екс­позиция…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов започна преговори с ЦСКА 1948. Вчера сут­рин той посети клуб­ните офиси, където раз­говаря с благодетеля на „чер­вените“ Цветоми…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...