Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът на отб­раната на Русия Сер­гей Шойгу, предава ТАСС. „Колек­тив­ният Запад, с надеж­дата да протака кон­ф­ликта в Украйна, продъл­жава мащаб­ните дос­тавки на оръжие за режима в Киев“, каза Шойгу.

По думите на минис­търа на отб­раната в Украйна вече са дос­тавени над 28 000 т военни товари. „Според налич­ните данни, част от чуж­дес­т­ран­ните оръжия, дос­тавени от Запада на Украйна, се раз­п­рос­т­раняват в целия регион на Близ­кия изток, а също така попадат на чер­ния пазар“, добави още Шойгу.

Вашин­г­тон е предос­тавил на Украйна около 6,9 млрд. долара военна помощ от началото на рус­ката военна специална операция и 8,8 млрд. долара от 2014 г. Бай­дън каза на 30 юни, че Съединените щати ще предос­тавят на Украйна друг пакет военна помощ от 800 млн. долара през след­ващите дни.