Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 115, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят

Швейцарците гласуваха на четири референдума

В Швей­цария вчера бяха проведени няколко референ­дума — за заб­рана на изкус­т­вените пес­тициди, затягане на законите за борба с тероризма, намаляване на вред­ните емисии и извън­редно финан­сиране на бор­бата с пан­демията от COVID-19, предаде Рой­терс.

Целта на екологич­ните инициатива за пес­тицидите, която поражда бурна полемика, е земеделието в цялата страна да стане органично и до десет години да се заб­ранят син­тетич­ните хер­бициди и вносът на храни, при чието произ­вод­с­тво са изпол­з­вани такива вещес­тва. Друга инициатива пред­вижда да се отпус­кат суб­сидии само на фер­мери, които не изпол­з­ват пес­тициди, упот­ребяват по-малко антибиотици и отг­леж­дат само тол­кова животни, кол­кото могат да изх­ран­ват с храна от соб­с­т­вените си ферми.

Ще се гласува и…

Прочети още…

Кейко Фухимори оглави протест за оспорване на резултатите от изборите в Перу

Дяс­ната кан­дидат­ката за президент на Перу Кейко Фухимори, която се очер­тава да изгуби балотажа срещу социалис­тичес­кия си съпер­ник Педро Кас­тильо, поведе в събота протест с искане за обявяване за недейс­т­вителни на част от гласовете, които не са в нейна полза, предаде Рой­терс.

“Ако избирател­ната комисия анализира това, резул­татите от изборите ще бъдат преобър­нати, приятели мои“, каза Фухимори пред хиляди свои привър­женици, много от които раз­вяваха перуан­ски знамена. “Аз съм от хората, които…

Прочети още…

Путин очаква срещата му с Байдън да помогне за започване на диалог

Путин очаква срещата му с Байдън да помогне за започване на диалог

Отношенията между Москва и Вашингтон са в най-ниската си точка, казва руският президент Путин за Ен Би Си

Рус­кият президент Владимир Путин каза, че очаква пред­с­тоящата му среща с президента на САЩ Джо Бай­дън да помогне за пос­тигане на диалог между двете страни и въз­с­тановяване на лич­ните кон­такти, съобщи Рой­терс, цитирайки Интер­факс.

В излъчени вчера откъси от интервю за дър­жав­ната телевизия “Россия-1“, Путин кон­с­татира, че в навечерието на срещи на високо рав­нище двете страни обик­новено…

Прочети още…

Байдън влезе погрешка в ресторант с журналисти в Корнуол

Байдън влезе погрешка в ресторант с журналисти в Корнуол

Лидерите на Г-7 обсъдиха климатичните промени

Президен­тът на САЩ Джоузеф Бай­дън случайно влезе в рес­торант по време на срещата на върха на Г-7, където в същото време жур­налисти предаваха инфор­мациите си за събитието, пише Епицен­тър.

Във видеок­лип, пуб­ликуван в социал­ните мрежи, репор­тери забелязаха, че Бай­дън не е там, където трябва да бъде, но президен­тът на САЩ излезе на терасата на рес­торанта и започна обър­кано да се оглежда наоколо, вероятно тър­сейки да види съп­ругата си Джил, която по-късно…

Прочети още…

Финландците гласуваха на местни избори

Финландците гласуваха на местни избори

Във Фин­лан­дия вчера бяха произ­ведени мес­тни избори. Те се смятат за първи тест за популяр­ната млада министър-председателка Сана Марин и ръководената от нея Фин­лан­д­ска социал­демок­ратическа пар­тия. Мар­тин встъпи в длъж­ност само преди година и половина, малко преди да избухне пан­демията, предаде АП.

35-годишната Марин, която през декем­ври 2019 г. стана най-младият европейски премиер, е много популярна в страната и получи пох­вали и от чуж­бина за начина, по който се справя в коронавирус­ната…

Прочети още…

Два сценария за срещата в Женева

Два сценария за срещата в Женева

Има опасност от провал, ако Байдън остане в плен на мита за американската изключителност

Нямаме прекалени очак­вания, нито илюзии, свър­зани със срещата между президен­тите Владимир Путин и Джо Бай­дън. Има обаче обек­тивна необ­ходимост от обмяна на мнения на най-високо рав­нище за опас­нос­тите, които Русия и САЩ виж­дат като две най-мощни ядрени дър­жави в света. Надявам се, че американ­с­ките екс­перти по Русия ще оценят дейс­т­вията, интересите, позициите на Русия и чер­вените линии, които тя пос­тавя. Ще…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Приет е план за ползване на дивеча през 2021 година

Лов­ният съвет към Изпъл­нител­ната аген­ция по горите е приел План за пол­з­ване на дивеча през нас­тоящия ловен сезон за дър­жав­ните лов­нос­топанск…

Прочети още:

Loading...