Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят

Китай разкритикува престъпленията на западни страни срещу човешките права в новата история

В Женева на 48-ата сесия на Съвета на ООН по човеш­ките права се проведе диалог, пос­ветен на правото на истина. В изказ­ването си пред­с­тавителят на Китай Дзян Дуан посочи, че геноцидът е сериозно прес­тъп­ление, вър­шено от някои западни дър­жави, и съв­ремен­ното им раз­витие е пос­тиг­нато най-повече с цената на унищожаването на коренно население, като нап­ример раз­п­равата на САЩ с индиан­ците и изолирането им в резер­вати.

Дзян Дуан добави, че в допъл­нение към подобна политика, в момента светът е свидетел и на засилена военна намеса в други страни. С неясни доказател­с­тва САЩ започ­наха война срещу Ирак, в резул­тат на която загинаха 200 хиляди мес­тни жители. В съв­ремен­ната история редица западни страни са вър­шили прес­тъп­ления срещу човеш­ките…

Прочети още…

„Китайската инициатива“ показва посоката за разрешаване на афганистанския въпрос

Трябва да уважаваме суверенитета, независимостта и териториал­ната цялост на Афганис­тан и да съдейс­т­ваме за прилагането на основ­ния прин­цип страната да бъде ръководена от самите афганис­танци, така че хората от всички етнически групи да могат независимо да кон­т­ролират бъдещето и съд­бата на страната“. На 17 сеп­тем­ври, на съв­мес­т­ната среща на високо рав­нище за Афганис­тан между лидерите на страните-членки на Шан­хайс­ката организация за сът­руд­ничес­тво (ШОС), китайс­кият пред­седател Си Дзин­пин…

Прочети още…

Бил Гейтс: Имам идея как да приключим с пандемията веднъж завинаги

Бил Гейтс: Имам идея как да приключим с пандемията веднъж завинаги

Гърция трябва да ваксинира още един милион граждани, за да постигне нужното покритие преди зимата

Американ­с­кият милиар­дер, филан­т­роп и съос­новател на “Майк­рософт“ Бил Гейтс изнесе реч в навечерието от годиш­ната от основаването на фон­дацията, която носи името му. В словото си Гейтс нап­рави рав­нос­метка от свър­шеното и нес­вър­шеното по време на пан­демията от COVID-19, пише Епицен­тър.

По думите му човечес­т­вото е дало приз­наци на “самоувереност“, което ни е изиг­рало лоша шега. Като непоп­равими…

Прочети още…

The Times : „Чувал за боклук“ - парижката публика не оцени опакованата „Триумфална арка“

The Times : „Чувал за боклук“ - парижката публика не оцени опакованата „Триумфална арка“

Париж­ката пуб­лика беше въз­мутена от инс­талацията, замис­лена от покой­ния бъл­гар­ски худож­ник Кристо, в която учас­тва Триум­фал­ната арка, съоб­щава The Times. Както пише вес­т­ника, за да се реализира замисълът на автора, памет­никът е бил увит в сребристо-синя тъкан. Мнозина обаче раз­к­ритикуваха акцията и срав­ниха „опаковането“ с торба за бок­лук, отбелязва изданието.

Париж­ката общес­т­веност е въз­мутена от решението да се поз­воли на потом­ците на бъл­гар­с­кия худож­ник Кристо да увият Триум­фал­ната…

Прочети още…

„Единна Русия“ печели 49,42% от гласовете при изборите за Държавната Дума

„Единна Русия“ печели 49,42% от гласовете при изборите за Държавната Дума

Изборите в Русия се проведоха в продъл­жение на три дни — от петък до неделя. Жителите на седем региона имаха право да гласуват онлайн. Елек­т­ронно гласува и президен­тът Владимир Путин, който е в самоизолация заради кон­такт с хора от неговото обк­ръжение, заразени с коронавирус.

По пар­тийни листи се избират 225 депутати в Дър­жав­ната Дума. По едноман­датни райони — другите 225. Кан­дидатите на “Единна Русия“ водят в 194 едноман­датни района, на КПРФ — в 15, на “Справед­лива Русия-за истината“ -…

Прочети още…

Най-богатите фамилии в света са станали с 22% още по-богати, сочи класация на “Блумбърг“

Най-богатите фамилии в света са станали с 22% още по-богати, сочи класация на “Блумбърг“

25-те най-заможни семейства притежават над 1,7 трилиона долара

Със­тоянието на 25-те най-богати фамилии в света се е увеличило с 22% спрямо миналата година според класация на “Блум­бърг“. Сред тях са соб­с­т­вениците на веригата магазини “Уол­март“ (Walmart), на произ­водителя на слад­кар­ски изделия “Марс“ (Mars) и на мод­ната къща “Ермес“ (Hermеs), съоб­щава БТА, цитирана от „Гласове”. 25-те най-заможни семейс­тва притежават $ 1,7 трилиона. Най-много нови милиар­дери има в 3 индус­т­рии — тех­нологична…

Прочети още…

„Китайското предложение“ насърчава новия етап в развитието на ШОС

„Китайското предложение“ насърчава новия етап в развитието на ШОС

Историческа реч на китайския лидер Си Дзинпин в посока траен мир и световен прогрес

Да изг­радим по-тясна общ­ност със споделено бъдеще в рам­ките на ШОС и да дадем по-голям принос за траен световен мир и общ прос­перитет“. На 21-вото заседание на Съвета на дър­жав­ните глави на Шан­хайс­ката организация за сът­руд­ничес­тво, проведено на 17 –ти, китайс­кият пред­седател Си Дзин­пин активно се зас­тъпи за „шан­хайс­кия дух“, нап­рави пет пред­ложения за бъдещото раз­витие на Шан­хайс­ката организация за…

Прочети още…

1,1 милиарда китайци са ваксинирани срещу новия коронавирус

1,1 милиарда китайци са ваксинирани срещу новия коронавирус

До този момент в Китай 1,1 милиарда души са били вак­синирани срещу новия коронавирус, което пред­с­тав­лява 78% от общото население на страната. По общия брой вак­синираните и обх­вата на вак­синацията Китай е на първо място в света, сочат пос­лед­ните данни на Дър­жав­ната комисия по здравеопаз­ване.

Чес­тотата на нежелани реак­ции от китайс­ките вак­сини срещу новия коронавирус в страната е 11,86 на 100 000 дози, а на общите и анор­мални реак­ции е по-ниска от сред­ното отчетено ниво през 2019 г. на…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт

Ряз­кото пос­къп­ване на тока в Европа се дължи на новите цен…

Прочети още:

Loading...