Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало ЦКС (2) Остават само три дни до края на Инициативата “КООП - Заедно на пазар“ 2019

Остават само три дни до края на Инициативата “КООП - Заедно на пазар“ 2019

Остават само три дни до края на Инициативата “КООП - Заедно на пазар“ 2019

Остават само три дни до края на дванадесетата поред Инициатива “КООП — Заедно на пазар“ организирана от Цен­т­рал­ния кооперативен съюз. Ако не сте дос­тиг­нали необ­ходимия оборот — все още не е късно да си подарите шанса за печалба. Всяка година наг­радите се тег­лят през месец декем­ври в присъс­т­вието на членовете на ръковод­ните и кон­т­ролни органи на ЦКС. Голямата наг­рада е лек автомобил, който миналата година зарадва Омар Керимов, член-кооператор на РПК “Стратеш“ гр. Ловеч, КС Ловеч.

Раз­бира се, учас­т­ниците ще имат въз­мож­ност да спечелят и други атрак­тивни наг­ради като — 2 почивки за двама в кооперативни хотел­ски ком­п­лекси, телевизори, смар­т­фони, таб­лет и преносим ком­пютър.

За първи път Инициативата се провежда през 2008 г. по повод 86-тия Меж­дународен кооперативен ден. Национална тър­гов­ска верига КООП обединява над 700 магазина, раз­положени на територията на цялата страна. Чрез тях веригата дава въз­мож­ност на всички член-кооператори, които притежават клиен­т­ска карта да се включат в Инциативата “КООП –Заедно на пазар“.

Можете да подадете заяв­ление за член­с­тво в кооперация и да получите клиен­т­ска карта в тър­гов­с­кия обект във вашето населено място.

Станете част от голямото кооперативно семейс­тво!

Пазарувайте и спечелете своята наг­рада!

Повече за пол­зите от член­с­тво в кооперациите на: www.cks.bg

Главна дирек­ция “Тър­говия“, ЦКС