Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 124, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2)

Черноземът в Добруджа започва да се напуква, втори месец в някои общини не е валяло

Черноземът в Добруджа започва да се напуква, втори месец в някои общини не е валяло

Чер­ноземът в Доб­ру­джа започва да се напуква. Въп­реки локал­ните валежи през пос­лед­ните дни, засушаването вече се е отразило върху посевите. След около месец земедел­с­ките стопани трябва да започ­нат прибирането на пшеницата в Доб­ричка област. В същото време в други части от страната се изсип­ват порои. „Изк­лючително притес­нени сме, това е истината, май месец се оказа доста сух за раз­лика от април. Април месец имаше доста добри дъж­дове от 6070 литра за целия месец. Към този момент на полето, на което се намираме и в голяма част от Доб­ру­джа — Тер­вел, Крушари, Каварна, Шабла има по 12 литра на декар, което е абсолютно недос­татъчно, най-малкото защото пшеницата и ечемикът се намират във фаза на наливане на зър­ното. Лип­сата на влага ще доведе до…

Прочети още…

Забраняват хранителните добавки в пчелния мед,предназначен за консумация от човека

Забраняват хранителните добавки в пчелния мед,предназначен за консумация от човека

Когато пчел­ният мед се пуска на пазара или се влага в продукти, пред­наз­начени за кон­сумация от човека, не се допуска добавянето на хранителни със­тавки, добавки в храните или друго освен пчелен мед. Това е записано в Проект на Наредба за изис­к­ванията към пчел­ния мед, пред­наз­начен за кон­сумация от човека, която отменя сега дейс­т­ващата наредба, приета с пос­танов­ление на МС от 2002 г. Пчел­ният мед, с изк­лючение на индус­т­риал­ния пчелен мед, не трябва да има чужд вкус или мирис, приз­наци на начална…

Прочети още…

С 14,4% поскъпнаха нивите през 2021 г.

С 14,4% поскъпнаха нивите през 2021 г.

Най-висока е средната цена на сделките в Североизточния район - 1569 лв. на декар, а най-ниска в Югозападния - 678 лв. на декар

Сред­ната цена на сдел­ките с ниви в Бъл­гария през 2021 г. дос­тига 1192 лв. за един декар, което е с 14,4 на сто повече в срав­нение с 2020 година, съобщи Национал­ният статис­тически инс­титут. Сред­ната цена на сдел­ките между физически и юридически лица дос­тига 1184 лв. за декар, а на сдел­ките между юридически лица — 1133 лева. Сред­ната цена на сдел­ките с пос­тоянно…

Прочети още…

Фермери искат данъчна ваканция върху субсидиите

Фермери искат данъчна ваканция върху субсидиите

Необ­ходима ни е данъчна вакан­ция върху суб­сидиите, за да си стъпим на краката. Това каза Димит­ричка Търпанова,член на Управител­ния съвет на Доб­ру­джан­с­кия овощар­ски съюз за Агри.БГ. Тя изтъкна, че приоритет­ните сек­тори имат нужда да се в тези трудни години да получат “глътка въз­дух“ от 34 години, в които суб­сидиите им да не се облагат с данъци.

Тя, както и други произ­водители на кос­тил­кови плодове, тър­пят огромни загуби заради времето през пос­лед­ните сед­мици. “Имаме поражения, защото…

Прочети още…

България

Прокуратурата проверява договор на Лена Бориславова с ББР

Прокуратурата проверява договор на Лена Бориславова с ББР

Прокуратурата проверява договор на Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие (ББР), свър­зан с Лена Борис­лавова. Това се раз­бра от пуб­ликация на начал­ник…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Двама българи стартират участието си в „Уимбълдън“ днес

Организаторите на „Уим­бъл­дън“ обявиха прог­рамата на тур­нира за днес. Така станаха ясни и приб­лизител­ните часове, в които на кор­товете ще изл…

Прочети още:

Loading...

Свят