Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2)

Времето се оправи и стопаните наваксват със сеитбата

Времето се оправи и стопаните наваксват със сеитбата

Ясно беше, че климатич­ните условия ще забавят сеит­бите на есен­ниците и тази година. Дъж­дът спря стопаните в най-големия произ­вод­с­т­вен район — Доб­ру­джа, но вече е тен­ден­ция кам­панията по пшеницата и ечемика да се измес­тва във времето с всеки след­ващ сезон. Сериозни притес­нения имаше и за сеит­бата на рапица, но официал­ните данни са с положителен знак за тази кул­тура.

В пос­лед­ния оперативен анализ на Земедел­с­кото минис­тер­с­тво към 14 октом­ври засетите площи с пшеница и ечемик са съот­ветно с 37,2% и 40,5% по-малко, срав­нени със същия период на 2020 г. Засега пшеницата заема 137 069 ха, а ечемикът — 15 317 ха.

93 285 ха са площите, засети с мас­лодайна рапица, което е ръст със 17% на годишна база. Увеличение има и в засетите площи с…

Прочети още…

Финансовият министър попари надеждите на лозарите за нови компенсации

Финансовият министър попари надеждите на лозарите за нови компенсации

На 20 октом­ври пред­с­тавители на две от бран­шовите организации в сек­тора на лозар­с­т­вото — Бъл­гар­ска асоциация Биоп­родукти /БАБ/ и Национал­ното сдружение на бъл­гар­с­ките лозари, са се срещ­нали със служеб­ните минис­три на финан­сите Валери Бел­чев и на земеделието Христо Бозуков. Поводът е задъл­бочаващата се криза в лозаро-винарския сек­тор в Бъл­гария, съоб­щиха от БАБ. От няколко сед­мици лозарите в страната алар­мират за огром­ните проб­леми с нис­ката изкупна цена на гроз­дето, което е в протитовес с…

Прочети още…

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

Задъл­бочава се опасна тен­ден­ция заради високите цени на храните. Спадането на раз­нооб­разието на храни в пот­ребител­с­ката кош­ница води до пред­почитането на храни с по-ниски цени.“, комен­тира доц. Десис­лава Димит­рова от Инс­титута по биораз­нооб­разие и екосис­темни изс­лед­вания при БАН, в ефира на Блум­бър­гТВ. „Качес­т­вените храни не са евтини. Въз­мож­ността да се…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...