Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 19, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2)

Всеки трети на полето е над 65 години

Всеки трети на полето е над 65 години

Грешната аграрна реформа, извършена преди 30 години, продължава да оказва сериозни социални последици и до днес

В основата на съв­ремен­ната икономика е пот­реб­лението. Трудно можем да си я пред­с­тавим без доходи и без заети хора. Що се отнася до земеделието, годиш­ното зап­лащане на труда е по-ниско от останалите сек­тори на икономиката. Най-добри показатели в ЕС има Фран­ция — около 30 процента от себес­той­ността на продук­цията работодателите отделят за зап­лащане на работещите в сек­тора, у нас този показател е около 15 процента. Това е една от причините за недос­тига на работна ръка, каза доц. Божидар Иванов, изпъл­нителен дирек­тор на Инс­титут по аграрна икономика (ИАИ), по време на пър­вия дис­кусионен форум на Федерация на независимите син­дикати от…

Прочети още…

Изкупната цена на суровото краве мляко у нас се движи с 8 до 20% под средната в ЕС

През 2022 г. има спад в производството на пресни млека и на краве сирене и ръст при маслото и млякото за пиене с добавки

Изкуп­ната цена на бъл­гар­с­кото сурово краве мляко е с около 10 на сто по-ниска от сред­ната в Европейс­кия съюз. Според данни на Европейс­ката комисия за месец декем­ври 2022 г. сред­ната изкупна цена в ЕС е към 58 евроцента, а у нас към 52 цента.

Най-висока цена на суровото краве мляко получават живот­новъдите в Ирлан­дия — 69 евроцента. Най-евтино се плаща на говедовъдите в…

Прочети още…

България

Икономика

Бием Франция и Италия по поскъпване на храните

Бием Франция и Италия по поскъпване на храните

Цените на храните в България са нараснали с 27% през 2022 г., докато средното за страните от ЕС повишение е с 18,2% за година

Пос­къп­ването на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Честваме 90- годишнината на Асен Шопов с “Майстори“ от Рачо Стоянов

Честваме 90- годишнината на Асен Шопов с “Майстори“ от Рачо Стоянов

На 6 фев­руари в народ­ния театър „Иван Вазов” се чес­тва юбилей на доайена на бъл­гар­с­ката режисура Асен Шопов. На голяма сцена ще бъде пред­ста…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят