Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 350 000 тона неконтролиран внос на слънчоглед от Украйна убива родните земеделци

350 000 тона неконтролиран внос на слънчоглед от Украйна убива родните земеделци

350 000 тона неконтролиран внос на слънчоглед от Украйна убива родните земеделци

Ще протестираме и затворим границата с Румъния, идват фалити,предупреждават от НАЗ

Пазарът на зърно е бол­ната тема за земедел­с­ките стопани. Още в раз­гара на жът­вената кам­пания цените на пшеницата започ­наха да падат. Срив бележи и цената на мас­лодай­ния слън­чог­лед. Причината е без­мит­ният внос на зърно от Украйна. От Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите го наричат некон­т­ролиран, тъй като тази стока остава у нас, влиза в преработ­вател­ните пред­п­риятия и се влага в бъл­гар­ска продук­ция. „Ние сме крайно обез­покоени. През пос­лед­ните два месеца има внос на близо 300350 000 тона слън­чог­лед от Украйна. Нашите складове се напъл­ниха. Влиза в преработ­вателни пред­п­риятия и както виж­дате нашата жътва ще почне след около месец тук, в Южна Бъл­гария 15 август. Цената на самия слън­чог­лед е доста натис­ната от този внос, складовете са заети, тър­сенията евен­туално ще започ­нат около 700800 лева, което е крайно неиз­годно, тъй като самият слън­чог­лед произ­ведохме на доста висока себес­той­ност заради високите цени на торовете, горивата, цената на труда, всички европейски изис­к­вания, които спаз­ваме. Този внос, който идва, е без всички тези работи“, заяви Кос­тадин Кос­тадинов, пред­седател на НАЗ и предупреди,че се задават фалити.

Асоциацията под­държа кон­такти с колегите си от Вишег­рад­с­ката чет­ворка. Румъния, Словакия, Полша също са недоволни и са готови на съв­мес­тни дейс­т­вия с бъл­гар­с­ките зър­ноп­роиз­водители. Каква е идеята на пол­с­ките фер­мери — това поясни още Кос­тадинов: „Пред­ложили са вариант: внос на такова зърно — депозит. Излезе ли, страната връща депозит. Не излезе ли депозитът е приб­ран и се търси къде, как отива и с какъв произ­ход е това зърно. Смятам, че това е една мярка, която дър­жавата може да приложи, стига да има кой. В момента виж­дате, че броим до 121, до там ни са въз­мож­нос­тите и когато дойде ред да вземеш решение, обик­новено бягаме или имаме допир с ковид. Това е в момента в Бъл­гария — без­в­лас­тие“.

Ако гласът на зър­ноп­роиз­водителите не бъде чут и подадената за диалог ръка отх­вър­лена, те ще прибег­нат до блокади на границата, категоричен е Кос­тадин Кос­тадинов. „Намерението ни е зат­варяне на границата, трите основни пун­кта, където влиза тази продук­ция. Всички регионални струк­тури в страната ще излязат на въз­лови кръс­товища, готови, ако не се вземат адек­ватни дейс­т­вия, да се тръгне към София“, казва още той.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят