Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Елитни прасковени градини отиват за дърва

Елитни прасковени градини отиват за дърва

Елитни прасковени градини отиват за дърва

Производители на праскови в Сливенско подготвят протести заради ниските изкупни цени и вноса на продукция от Гърция

Произ­водители на прас­кови в Сливен­ско под­гот­вят протести заради нис­ките изкупни цени и вноса на продук­ция от Гър­ция. В региона се произ­веж­дат около 75 процента от прас­ковите за преработка и около 40 процента от десер­т­ните прас­кови у нас. Към момента преработ­ващите пред­п­риятия са спрели изкупуването на род­ната продук­ция и залагат на внос­ната. Произ­водителите от Сливен­ско вече са започ­нали изкореняване на градините си. Това каза в интервю за БТА пред­седателят на бран­шовата организация „Бъл­гар­ска прас­кова“ Коста Пет­ров.

По думите му Гър­ция е стъпила тази година сериозно на нашия пазар, след като е загубила пазарите за пресни плодове в Беларус, Украйна и Русия, със­тавящи 3739 процента от целия износ на плодове на южните ни съседи. Това води до срив пазара на едро в Бъл­гария, като цените на прас­ковите спрямо миналата година са пад­нали със 7080 процента. “Тази година е пълен колапс. В началото на кам­панията цените на прас­ковите бяха 65 ст., сега обаче пад­наха до 56 стотинки, а фаб­риките искат още да се свалят. При тези раз­ходи за торове, горива и работни зап­лати, нашите произ­водители работят на загуба. Повечето вече се отказ­ват“, каза пред­седателят на бран­шовата организация.

Според Пет­ров сериозен проб­лем са и забавените плащания от страна на преработ­вателите. “Фаб­риките плащат до едно положение, в средата на кам­панията спират плащанията и трябва да ги чакаме по 78 месеца. Кой произ­водител ще издържи при това положение? Нор­мално е около месец да забавят плащането, но тол­кова… Фак­турираме, плащаме ДДС, зап­лати и чакаме с месеци да си получим парите“, комен­тира Пет­ров.

Остава и се задъл­бочава проб­лемът с недос­тига на работна ръка. Освен това в Бъл­гария няма изг­радени необ­ходимите бази за сор­тиране, пакетиране и хладилно съх­раняване на продук­цията. Има само две — три такива бази и те дори не се намират в Сливен­ски регион, който е най-големият произ­водител на прас­кови у нас, посочи още той.

По думите му в Сливен­ско вече са изкоренени 250 дка, а произ­водители планират да изкоренят още 1200 дка прас­ковени градини. Според бран­шовия пред­седател у нас лип­сва дър­жавна политика за осигуряване на продовол­с­т­вената сигур­ност с родно произ­вод­с­тво. “Нап­ример в Гер­мания и Полша не може да се влезе на пазара, спират вноса вед­нага като излезе соб­с­т­вената им продук­ция“, допълни Коста Пет­ров.

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...