Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Разпореждат спешни мерки срещу ливадната пеперуда в Добруджа

Разпореждат спешни мерки срещу ливадната пеперуда в Добруджа

Разпореждат спешни мерки срещу ливадната пеперуда в Добруджа

Спешно свик­ване на общин­с­ките епизоотични комисии е раз­поредил облас­т­ният управител на Доб­рич Здравко Здрав­ков във връзка с каламитета на кафявата ливадна пеперуда. В дър­жав­ната инс­титуция е получен сиг­нал от отдел „Рас­тителна защита“ в ОДБХ, в който специалис­тите алар­мират, че вредителят вече е в стадий трето поколение и има сериозна опас­ност от унищожаване на рас­тенията. В резул­тат на високите тем­ператури сроковете за преминаване от една фаза в друга на неп­риятеля са сък­ратени. Гъсениците от трето поколение са най-многобройни и причиняват най-големи загуби.

От ОДБХ препоръч­ват на земедел­с­ките произ­водители да обс­лед­ват площите с пролетни кул­тури, като обър­нат особено внимание на посевите с късни хиб­риди. Към нас­тоящия момент най-уязвими са нивите с люцерна, дините, пъпешите и зелен­чуковите кул­тури.

От „Рас­тителна защита“ посоч­ват още, че прагът на икономическа вред­ност е 1520 броя гъсеници на кв. м. За съжаление, в Доб­ричка област още през юли при второто поколение гъсеници бяха установени полета с наличие на неп­риятеля в многок­ратно по-голям брой. Тогава в сиг­налите си произ­водителите посочиха, че само на едно рас­тение са отк­ривани повече от 20 пъл­зящи неп­риятели. След скелетиране на цялото рас­тение, гъсениците са се насоч­вали към питата, по която са нанасяли своите поражения. Добивът от тези площи със слън­чог­лед вече тотално е ком­п­рометиран, споделиха още фер­мерите.

От прес­цен­търа на облас­тна админис­т­рация в Доб­рич съоб­щават, че проб­лемът е разис­к­ван и на дър­жавно ниво и има издадена заповед на Минис­тер­с­тво на земеделието и Минис­тер­с­тво на окол­ната среда и водите, с която се посоч­ват точ­ните продукти за третиране. В сиг­нала си до облас­т­ния управител от ОДБХ посоч­ват кон­к­рет­ните продукти за третиране на площите с ливадна пеперуда. Голяма част от тях са на база бацилус турин­гиен­зис, т.е. бак­териални инсек­тициди.

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...