Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Явор Гечев заварил „много несвършена работа“ в агроминистерството

Явор Гечев заварил „много несвършена работа“ в агроминистерството

Не очак­вайте реван­шизъм от служеб­ното правител­с­тво, но когато има проб­леми, да не ги каз­ваме ли, има много странни неща. Така отговори служеб­ният земедел­ски минис­тър Явор Гечев на въп­рос в сут­реш­ния блок на “Нова телевизия“ дали правител­с­т­вото “Пет­ков“ оставя “хаос и раз­руха“ в енер­гетиката, както обяви служеб­ният премиер в пър­вия работен ден на правител­с­т­вото, наз­начено от президента Румен Радев. По думите му в земедел­с­кото минис­тер­с­тво, което беше оглавявано от Иван Иванов от БСП по време на коалицион­ното правител­с­тво, имало много нес­вър­шена работа. “Дали е било заради лип­сата на дос­татъчно ком­петен­т­ност, или заради успокояване, че ман­датът е 4 години“, отбеляза Гечев.

В отговор на въп­рос притес­нява ли се от започ­налите протести, включително защото служеб­ното правител­с­тво е под тежко подоз­рение, че иска да държи Бъл­гария в зависимост от Путинова Русия и “Газ­п­ром“, Гечев обясни, че едно служебно правител­с­тво трябва да управ­лява дър­жавата и да предаде дър­жавата в кон­диция на след­ващия редовен кабинет, без да взима тежки стратегически решения. “Т.е. какво да нап­рави служеб­ният кабинет — да не осигури газ или пък да взима геополитически решения. Протести винаги ще има, за мен е най-важно да има сигур­ност и бъл­гар­с­ките граж­дани да се чув­с­т­ват добре, да знаят, че има дър­жав­ност и че тази дър­жав­ност произ­тича от бъл­гар­с­кия интерес“, посочи той.

По казуса с “Капитан Анд­реево“ увери, че нямало час­тна граница и никога не може да има. Гаран­тира, че всичко там сега е по закон и че през пос­лед­ните дни се видяло, че има дър­жава, включително на ниво министър-председател. “Към нас­тоящия момент границата е в съв­сем добра кон­диция“, увери земедел­с­кият минис­тър. Допълни, че служеб­ното правител­с­тво няма да върне старите прак­тики на гранич­ния пункт, защото такава била волята на премиера и президента и “не очак­вайте изненади от наша старана, дър­жав­ност в пълна степен, от служеб­ното правител­с­тво ще остане добро нас­лед­с­тво“.

Минис­търът на земеделието уточни още, че под­готвя план за под­помагане на уяз­вимите групи през зимата. “Опит­ваме се да организираме нещата така, че уяз­вимите групи да са осигурени за зимата, включително под­сил­ваме добивите, реор­ганизация кой да получава дадената дър­весина и се опит­ваме поне за тези социални групи да са нор­мални цените. Всички инс­т­рументи, които Минис­тер­с­тво на земеделието има, ще бъдат изпол­з­вани в тази посока“, увери той.

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...