Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Земеделците искат 1500 -1600 лв. за тон слънчоглед, украинският внос яко подбива цената

Земеделците искат 1500 -1600 лв. за тон слънчоглед, украинският внос яко подбива цената

Земеделците искат 1500 -1600 лв. за тон слънчоглед, украинският внос яко подбива цената

Пшеницата от род­ните полета е вече реализирана или приб­рана по складовете. Заради високите тем­ператури и продъл­жител­ното засушаване обаче в южните райони на страната ком­бай­ните отново са в бойна готов­ност за жът­вата на слън­чог­леда. Произ­водители комен­тират вече в социал­ните мрежи актуални цени на мас­лодай­ната кул­тура, които са диапазона между 1,10 и 1,20 лв./кг. Огромно влияние върху пазара оказва вносът на украин­ски слън­чог­лед, който по техни думи върви от 0,90 до 1,04 лв./кг.

Според Радос­лав Хрис­тов, пред­седател на Тракийс­кия съюз на зър­ноп­роиз­водителите, до 510 дни започва жът­вата в Южна Бъл­гария. Голяма част от колегите му дирек­тно продават на преработ­вателите, но в момента те не желаят, което вероятно ще доведе до фалити. „В момента се говори, че украин­с­кият слън­чог­лед влиза на цени от 0,80 до 1,00 лв./кг. При сегаш­ната ситуация с цените на торове, препарати и горива ние трудно може да фор­мираме себес­той­ност в зависимост от раз­лич­ните региони около 11,20 лв./кг“, комен­тира Хрис­тов за Телег­раф.

Зър­ноп­роиз­водителят е категоричен, че при сегаш­ните нива на светов­ните и европейс­ките борси слън­чог­ледът в Бъл­гария следва да се продава на цена от 1,501,60 лв./кг. Той определя подобна средна пазарна цена като балан­сирана и нор­мална пред­вид по-високите раз­ходи, като пет­к­ратно пос­къп­налите азотни торове.

В пос­лед­ните няколко години произ­вод­с­т­вото на слън­чог­лед у нас се движи между 1,5 и 1,9 млн. тона. Вът­реш­ното пот­реб­ление не над­х­върля 400500 хил. тона. Статис­тика на Минис­тер­с­т­вото на земеделието сочи, че площите за рекол­тиране са с 9,1% повече в срав­нение с година по-рано. „В определени райони добивите ще са по-ниски от миналогодиш­ните, но ще има места, където те ще са по-високи. Очаква се да се доб­лижим до миналогодиш­ната реколта. Площите със слън­чог­лед са с няколко процента повече, което ще ком­пен­сира по-ниския добив“, убеден е Хрис­тов.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Владимир Путин обвини Запада в “ядрен шантаж“

Киев получи директни указания да скъса всички споразумения, заяви руският президент

“Срещу нас започна и ядрен шан­таж. Става дума не само за …

Прочети още:

Loading...