Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Ще остане ли България в челната тройка в света по износ на слънчогледово олио?

Ще остане ли България в челната тройка в света по износ на слънчогледово олио?

Ще остане ли България в челната тройка в света по износ на слънчогледово олио?

Бъл­гария е на трето място в света по износ на слън­чог­ледово олио за 2021 година. Причина да влезе в чел­ната тройка е инициатив­ността и пред­п­рием­чивостта на група бъл­гари, които съз­дадоха произ­вод­с­тво на високо ниво, с което излязоха на вън­ш­ните пазари. Този комен­тар в предаването “Биз­нес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria нап­рави Яни Янев, пред­седател на Сдружението на произ­водителите на рас­тителни масла и мас­лоп­родукти в Бъл­гария. „Да се кон­курираш с другите големи произ­водители е необ­ходима смелост, другата причина е квалифицираният ком­петен­тен пер­сонал, който може да прави анализи и да взема решения за суровината в страната“, посочи екс­пер­тът. Янев съобщи, че екс­пор­тът на слън­чог­ледово олио е за близо 691 млн. долара.

Той напомни, че страната ни неиз­менно е в чел­ната тройна по износ на мас­лодаен слън­чог­лед и слън­чог­ледово семе през пос­лед­ните години, но за пръв път влиза в чел­ната тройка на износителите на слън­чог­ледово масло. Като друг фак­тор, на който се дължи този успех, Янев посочи наличието на суровина.

Той обърна внимание и на инвес­тициите, които пред­п­риемачите от бранша правят в своите пред­п­риятия. „Нужни са инвес­тиции в най-нова тех­ника, в складове за суровината, в складове за готова продук­ция, както и в измер­вателна тех­ника за оборуд­ване на модерни лаборатории, защото изис­к­ванията за качес­т­вото са изк­лючително високи. Нужна е и много добра логис­тика за реализацията“, пот­върди Яни Янев.

Той напомни, че когато има суша, започва същес­т­вено покач­ване на цените на слън­чог­леда. „Около Черно море се произ­вежда около 7576% от светов­ното произ­вод­с­тво на слън­чог­лед. Трябва да има много сериозна причина, за да се получат отново панически цени на слън­чог­ледовото олио“, е мнението на пред­седателя на Сдружението на произ­водителите на рас­тителни масла и мас­лоп­родукти в Бъл­гария.

Янев съобщи, че до преди десет години Бъл­гария изнасяше суровината си на 8085%, като ежегодно се увеличаваше процен­тът на преработена продук­ция, за да се стигне до момента, когато по данни за старата реколта се произ­веж­дат около 600630 хил. тона, като 9095 хил. тона са за вът­решна кон­сумация и останалото е за екс­порт. “Основ­ният пазар на слън­чог­ледовото олио е европейс­кият, но вече около 3035% се изнасят и за Африка. Има екс­порт и за Индия, Китай и други страни“, добави той.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Владимир Путин обвини Запада в “ядрен шантаж“

Киев получи директни указания да скъса всички споразумения, заяви руският президент

“Срещу нас започна и ядрен шан­таж. Става дума не само за …

Прочети още:

Loading...