Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Уволненото ръководство на КЗП заменяло експерти с политически калинки

Уволненото ръководство на КЗП заменяло експерти с политически калинки

Уволненото ръководство на КЗП заменяло експерти с политически калинки

Служеб­ният минис­тър на икономиката и индус­т­рията Никола Стоянов отк­рои причините за смяната на ръковод­с­т­вото на Комисия за защита на пот­ребителите (КЗП). В отговор на въп­рос на News.bg Стоянов уточни, че е получавал много сиг­нали за това, че КЗП са наз­начавали на мяс­тото на екс­перти с дъл­гогодишен опит хора, които категорично не отговарят на условията за заеманата позиция. Увол­неното ръковод­с­тво на КЗП са знаели това, но са ги наз­начавали на 4 и 6 часа временно, за да заобиколят изис­к­ванията. Освен това Стоянов е получил и сиг­нали за наз­начено лице с тежко криминално минало в един от регионал­ните струк­тури. Затова Никола Стоянов ще очаква от новото ръковод­с­тво на КЗП док­лад по точно тези теми.

Иначе освен тези сиг­нали, сред причините за увол­нението на ръковод­с­т­вото на КЗП са и админис­т­ративни такива — пред­седателят на кон­т­рол­ния орган не отговарял на изис­к­ванията за заемането на този пост. Док­ладът, който бил внесен за избор на нови членове на КЗП, не е бил съг­ласуван в Минис­тер­с­тво на икономиката от всички по веригата в минис­тер­с­т­вото, а дирек­тно е бил внесен, което не отговаря на законовата процедура. От друга страна още от пър­вия ден, когато прис­тигал сиг­нал от КЗП в Минис­тер­с­тво на икономиката, ресор­ният минис­тър го преп­ращал автоматично на отговор­ните инс­титуции. “На пър­вия сиг­нал, който преп­ратихме, вед­нага реагираха с политическа прес­кон­ферен­ция, в която казаха, че им заб­раняваме да правят проверки“, напомни Стоянов. Той увери, че няма проб­лем с други струк­тури на Минис­тер­с­тво на икономиката, освен с това на КЗП. Провер­ките за райс­кия газ се оказали политически пиар, защото два закона каз­вали кой имал право да продава химически елементи.

По-късно от Минис­тер­ски съвет съоб­щиха, че правител­с­т­вото е приело решение, с което освобож­дава Иван Френ­кев като пред­седател на Комисията за защита на пот­ребителите. Освободени са също и членовете на Комисията — Велина Николова и Николай Мравов. Със същото правител­с­т­вено решение за пред­седател на Комисията за защита на пот­ребителите е определен Стоил Алипиев, а за членове на Комисията — Ангел Джалев и Кон­с­тан­тин Араба­джиев.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Владимир Путин обвини Запада в “ядрен шантаж“

Киев получи директни указания да скъса всички споразумения, заяви руският президент

“Срещу нас започна и ядрен шан­таж. Става дума не само за …

Прочети още:

Loading...