Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 54, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Властта ще поиска от ЕК извънредна мярка за частно съхранение на зърно

Властта ще поиска от ЕК извънредна мярка за частно съхранение на зърно

Властта ще поиска от ЕК извънредна мярка за частно съхранение на зърно

На Съвета на минис­т­рите по земеделие на 26 сеп­тем­ври Бъл­гария ще поиска прилагането на мярка за час­тно складиране на пшеница и слън­чог­лед, заяви за национал­ната телевизия зам.-министър Тодор Джиков. Целта е да се изпол­зва праз­ният капацитет на складовете у нас, като се зап­лати съх­ранението, за да може земедел­с­ките произ­водители да получат реално зап­лащане за своята продук­ция, допълни той.

По данни на Минис­тер­с­т­вото на земеделието до момента са внесени едва около 8000 тона украин­ска пшеница, което е нищожно на фона на общото произ­вод­с­тво у нас в раз­мер на 6,4 млн. тона. Основ­ният проб­лем обаче е при слън­чог­леда.

Украйна е изнесла данни, според които складове за съх­ранение на 2 млн. тона са унищожени от вой­ната, а складове за 4 млн. тона са попад­нали под окупация. На прак­тика 6 млн. тона пшеница и слън­чог­лед се пред­лагат на цени под пазар­ните.

По данни на ресор­ното минис­тер­с­тво бор­совата стой­ност на слън­чог­леда у нас сега е около 1300 лв./тон, а реал­ната цена, на която се пред­лага украин­с­кият слън­чог­лед, е 1000 лв./тон. „Затова е изк­лючително важно да намерим изход с раз­решение на ЕК внесеният слън­чог­лед, както и нашето произ­вод­с­тво, което в момента се рекол­тира, да бъде съх­ранено, до момент в който самите преработ­ватели ще го изкупят, за да го преработят и изнесат от дър­жавата“, обясни Тодор Джиков.

По негови думи в момента в бъл­гар­с­ките складове има около 4 млн. тона пшеница и около 1,5 млн. тона слън­чог­лед, който включва нашия рекол­тиран и внесения от Украйна и Румъния. Реално те имат капацитет от около 16 млн. тона. С отварянето на мярка за под­помагане за съх­ранението на зърно те могат да бъдат запъл­нени, смятат от Минис­тер­с­т­вото.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят