Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Властта уверява,че няма да има никакви проблеми с изхранването на животните в страната

Властта уверява,че няма да има никакви проблеми с изхранването на животните в страната

Властта уверява,че няма да има никакви проблеми с изхранването на животните в страната

В момента няма и не се очак­ват проб­леми с наличието на суровини за изх­ран­ването на живот­ните в страната, каза днес зам.-министърът на земеделието Тодор Джиков преди отк­риването на 30-а научно-практическа кон­ферен­ция „Пос­рещане на предиз­викател­с­т­вата по време на криза в сек­тор „Фуражи“, която се провежда край Варна. Складови бази в страната има дос­татъчно, каза Джиков. По думите му съоръженията могат да съх­раняват около 15 милиона тона продук­ция, а в момента в тях има приб­рани приб­лизително 5 милиона тона. Това показва, че няма място за притес­нения и за складирането на стоките, посочи зам.-министърът. Според него рекол­тата през нас­тоящата година е добра и количес­т­вата пшеница, слън­чог­лед, царевица са под­сигурени. Най-големият проб­лем е ценовата тур­булен­ция на енер­гоносителите, допълни Джиков. Той допълни, че ако проб­лемът с пос­къп­ването им продължи, ситуацията ще стане непоносима за произ­водителите на фуражи и на храни, съот­ветно и за пот­ребителите. Проб­лем е, че през зим­ните месеци кон­сумацията на газ ще се повиши, затова и дър­жавата в момента прави всичко въз­можно да се осигурят необ­ходимите дос­тавки на въз­можно най-изгодните пазарни цени, посочи зам.-министърът.

Той каза още, че у нас кон­т­ролът върху качес­т­вото на фуражите е много строг. По думите му такъв се осъщес­т­вява и на входа, и на изхода на пред­п­риятията. Според Джиков упот­ребата на ген­номодифицирани организми в храните за животни е абсолютно заб­ранена и това също под­лежи на строг кон­т­рол.

Бъл­гария не внася украин­ско зърно за фуражи, допълни зам.-министърът. Той уточни, че от тази страна реализираме импорт на слън­чог­лед, но върху него се осъщес­т­вява вторичен кон­т­рол. Пър­вич­ният се прави на входа на ЕС, т.е. на границата на Румъния, но бъл­гар­с­ката дър­жава доб­роволно, по желание и на род­ните произ­водители, прави допъл­нителни проверки, обясни Джиков.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...