Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Производител от Добруджа: Ще даваме зърно вместо ренти!

Производител от Добруджа: Ще даваме зърно вместо ренти!

Производител от Добруджа: Ще даваме зърно вместо ренти!

Два месеца преди изп­лащането на ренти складовете със зърно в Доб­ру­джа се пукат по шевовете. В тях има неп­родадена реколта от пшеница, слън­чог­лед и царевица. „Няма пазар, всичко е затих­нало. Пос­тоянно излизат справки и док­лади, в които се казва, че в цяла Европа няма царевица, дори в САЩ, но въп­реки това цена няма. Няма и за слън­чог­леда“, комен­тира Радос­тина Жекова, пред­седател на Доб­ру­джан­с­кия съюз на зър­ноп­роиз­водителите.

Рекол­тата от слън­чог­лед е приб­рана при среден добив от 257 кг/дка. Цената на зър­ното от пролетта до момента се срина почти двойно. При царевицата въп­реки срав­нително по-ниските средни добиви от 572 кг/дка, тър­говия също няма. Мнозина от земедел­ците споделят, че вече най-важното е да изп­раз­нят складовете и да реализират стоката, независимо от цената.

Имаме два месеца до изп­лащането на рен­тите. Всички хора чакат, тъй като имат един куп раз­ходи, които тази година са високи. Инф­лацията е огромна и се надяват“, описва ситуацията Радос­тина Жекова и пояснява:„Ако ние не си продадем стоката, нищо няма да има значение — зап­лахи, оплювания. Ще даваме зърно вместо пари, имаме дос­татъчно“.

В зависимост от добивите земедел­с­ките стопани са готови да дадат от 100110 до 180 лв./дка, показ­ват пър­вите прог­нози за раз­мера на рен­тите в Доб­ричка област. В същото време обаче зър­ното стои в складовете и приходи няма. „В договорите пише парично или в натура. Който има претен­ции, нека да дойде да си вземе зърно — слън­чог­лед, царевица, пшеница, всички колеги сме на един хал. Ако не продадем, няма какво да дадем. Но нали се сещате, никой няма да иска зърно“, допълва още Жекова.

Ситуацията на пазара се обърка още през май с допус­кането на украин­ско зърно без мито в ЕС. „Всички трябва да сме пос­тавени в реални условия. Когато допус­неш играч, който няма нищо общо с реал­ността на пазар­ната икономика, в която ти работиш, то това вече не е пазарна икономика. Това е геноцид!“, въз­мущава се произ­водител­ката. Тя допълва, че вече има официален внос на украин­ско олио у нас, за раз­лика нап­ример от Тур­ция, в която са въведени защитни мита.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...