Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще се проверяват обек­тите за произ­вод­с­тво и тър­говия с риба и рибни продукти, складове за тър­говия на едро, заведения за общес­т­вено хранене, обекти за тър­говия на дребно, пазари и борси.

По време на провер­ките ще се следи за наличие на документи за произ­ход и безопас­ност на рибата, спаз­ване на сроковете и условията на съх­ранение, съот­вет­с­т­вие с изис­к­ванията за етикетиране, както и за наличието на лични пред­пазни сред­с­тва и дезин­фек­танти.

Кон­т­рол­ните органи ще обър­нат специално внимание на продаж­бата на риба и рибни продукти на нерег­ламен­тирани места и от нерегис­т­рирани тър­говци.

По какво се поз­нава пряс­ната риба?

Върху повър­х­ността на пряс­ната риба трябва да има много тънък слой слуз. Ако слузта е обилна, а слоят плътен, това означава, че рибата е прес­тояла по-дълго време. Люс­пите трябва да са блес­тящи, плътно залепени за тялото. Хрилете трябва да са с розово-червен цвят, а очите – бис­три. При натис­кане с пръст върху рибата, вдлъб­натината трябва да изчезне бързо.

БАБХ призовава пот­ребителите да купуват риба само от регис­т­рирани обекти, за да не се излагат на риск.

При съм­нения за неред­ности, граж­даните могат да подадат онлайн сиг­нал през сайта на БАБХ или на горещия телефон 0700 122 99.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...