Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 62, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Министерството на земеделието започва традиционната продажба на живи елхи

Министерството на земеделието започва традиционната продажба на живи елхи

Минис­тер­с­т­вото на земеделието стар­тира превър­налата се в традиционна продажба на живи елхи, като тази година каузата на кам­панията е свър­зана с опаз­ване на горите. За всяко продадено дръвче ще бъдат засадени 10 нови фиданки в бъл­гар­с­ките гори, стопанис­вани от дър­жав­ните гор­ски пред­п­риятия.

Елхите в кон­тей­нери са осигурени от шестте дър­жавни гор­ски пред­п­риятия. На места ще бъдат налични и отсечени дръв­чета от специално съз­дадени за целта план­тации и раз­сад­ници. Цените на дръв­четата варират между 3 и 40 лв., в зависимост от височината и вида им.

Инициативата започва в началото на след­ващата сед­мица в цялата страна. Мес­тата за продажба на колед­ните елхи, организирани от гор­с­ките пред­п­риятия, са:

•  „Югозападно дър­жавно пред­п­риятие“, гр. Благоев­г­рад

-  гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 (пред сградата на Минис­тер­с­т­вото на земеделието)

-  гр. София, ул. „Антим I“ № 17

-  гр. Благоев­г­рад, ул. „Зора” № 18 (админис­т­ративна сграда на ЮЗДП)

-  гр. Гоце Дел­чев, ул. „Скопие” № 2 (админис­т­ративна сграда на ТП ДГС Гоце Дел­чев)

-  с. Локор­ско, гор­ски раз­сад­ник „Локор­ско”

•  „Северозападно дър­жавно пред­п­риятие“, гр. Враца

-  o    с. Лесид­рен, ул. „Стара планина“ № 97

-  o    гр. Ловеч, ул. „Тър­гов­ска“ № 56 (пред сградата на ДГС Ловеч)

-  o    гр. Плевен,  ул. „Сан Стефано“ № 37

-  o    гр. Троян, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 20 (в двора на ДГС Троян)

-  o    с. Черни Осъм, ул. „Първи май“ № 77 (пред сградата на ДГС Черни Осъм)

-  o    гр. Априлци, кв. Видима, м. Марин­ска, дър­жавен гор­ски раз­сад­ник

-  гр. Бер­ковица, ул.“Митрополит Кирил“№ 13(пред сградата на ДГС Бер­ковица)

•  „Южноцен­т­рално дър­жавно пред­п­риятие“, гр. Смолян

-  гр. Смолян, бул. „Бъл­гария“ №83, пред сградата на ДГС Смолян

-  гр. Кър­джали, ул. „Васил Лев­ски“ №2, пред сградата на ДГС Женда

-  гр. Плов­див, раз­сад­ник „Голямоконар­ско шосе“

-  с. Нова Махала, обл. Пазар­джик, раз­сад­ник „Нова Махала”, админис­т­ративна сграда на ДГС Батак

-  м. Вълча поляна, админис­т­ратив­ната сграда на ТП ДЛС Борово

-  гр. Панагюрище, раз­сад­ник „Самодив­ско дърво”

-  с. Рав­ногор, обл. Пазар­джик, раз­сад­ник „Рав­ногор”

-  гр. Ракитово, обл. Пазар­джик, раз­сад­ник „Цигов чарк“

-  ДГС Родопи,  м. Бег­лика

-  раз­сад­ник „Селище“, м. Селище, обл. Пазар­джик

-  гр. Велин­г­рад, раз­сад­ник „Суха лъка“

-  ДЛС Широка поляна, м. Широка поляна

-  с. Борино, гор­ски раз­сад­ник „Хай­душки дол“

-  гр. Девин,  ТП ДЛС Извора, двора на админис­т­ратив­ната сграда, ул. „Освобож­дение“ 18

-  ТП ДГС Михал­ково, админис­т­ративна сграда

-  гр. Златог­рад, ул. „Г. С. Раков­ски” № 33

-  с. Елховец, обл. Смолян, раз­сад­ник „Бър­чево“

-  с. Смилян, обл. Смолян, раз­сад­ник „Смилян“

-  с. Славейно, ДГС Славейно

-  с. Триг­рад, адм. сграда на ДГС Триг­рад

-  с. Широка лъка, ТП ДГС Широка лъка, ул. „Перелик“ № 1

-  гр. Клисура, обл. Плов­див, раз­сад­ник „Зли дол“

-  гр. Ардино, ул. „Репуб­ликан­ска“ №7

-  с. Чакаларово

-  гр. Крумов­г­рад, адм. сграда на ТПДГС Крумов­г­рад“, пл. „Бъл­гария“ №8

•  „Север­ноцен­т­рално дър­жавно пред­п­риятие“, гр. Габ­рово

-  гр. Горна Оряховица, ул. „Ангел Кън­чев“ №29 (в двора на стопан­с­т­вото)

-  гр. Раз­г­рад,  ул. „Черна“ № 34 (в двора на стопан­с­т­вото)

-  гр. Русе, ДЛС Дунав

-  гр. Русе, ул. “Мария Луиза“ 19

•  „Югоиз­точно дър­жавно пред­п­риятие“, гр. Сливен

-  гр. Бур­гас, гор­ски раз­сад­ник „Росенец“, мес­т­ност „Отманли“,

-  гр. Ямбол, гор­ски раз­сад­ник  „Ормана“, мес­т­ност „Ормана“ 

-  гр. Мъг­лиж, пл. „Трети март“ № 24

-  гр. Несебър, ул. „Дюни“ № 21 (в двора на админис­т­ратив­ната сграда на Дър­жавно ловно стопан­с­тво Несебър)

-  с. Порой, гор­ски раз­сад­ник “Порой”

-  гр. Твър­дица, ул. „Бал­кан“ № 29 (ограничени бройки)

-  гр. Сливен, ул. Орешак 15А (админис­т­ратив­ната сграда на ДГС-Сливен)

•  „Североиз­точно дър­жавно гор­ско пред­п­риятие“, гр. Шумен

-  с. Сал­маново, ДГС Шумен, раз­сад­ник към ДГС-Шумен

-  гр. Тър­говище, ДГС Тър­говище, булевард „Цар Освободител“ 22

-  с. Баячево — раз­сад­ник към ДГС-Търговище

-  с. Соколово, ДЛС Бал­чик, улица „Черно море“ 9, раз­сад­ник към ДЛС-Балчик

-  гр. Вър­бица, ДГС Вър­бица, улица „Сеп­тем­в­рийско въс­тание“ 133

България

Хибридна заплаха

Едно време Плев­нелиев раз­п­равяше, че рус­наците летели над Черно море, за да ни карат да ги прех­ващаме и така да израз­ход­ваме ресурса на изтр…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Дружеството стартира процедурата по отдаване на земеделските си парцели

Над­даването за плодородна земя под наем от „Агрион“ започва от 3 апри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Младен Кръстаич: С това разполагаме, по-добри играчи нямаме

Селек­ционерът на Бъл­гария Младен Кръс­таич заяви след теж­кото поражение от Унгария с 0:3 в Будапеща, че това са най-добрите играчи, с кои…

Прочети още:

Loading...

Свят

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Украйна може да бъде унищожена за година и половина, ако конфликтът не бъде решен, твърди Тръмп

Русия има оръжия, с които да унищожи всеки вр…

Прочети още:

Loading...