Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Брутният вътрешен продукт е нараснал с над 18 млрд. лв. през 2021 г.

Брутният вътрешен продукт е нараснал с над 18 млрд. лв. през 2021 г.

Брут­ният вът­решен продукт е нарас­нал с над 18 млрд. лв. през 2021-а спрямо 2020 г. по текущи цени. Стой­нос­т­ният номинален обем на БВП дос­тига 139 млрд. лв., обяви служеб­ният минис­тър на икономиката и индус­т­рията Никола Стоянов по време на церемонията по връч­ване на традицион­ните годишни наг­ради на Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата.

Въп­реки теж­ката 2021 г., белязана с кризи и предиз­викател­с­тва, вие успяхте не само да се задър­жите на пазара, но и да раз­виете биз­неса си“, с тези думи минис­търът се обърна към биз­неса и под­черта увереността си, че „отчетените успехи в края на 2022 г. ще бъдат още по-големи“.

Служеб­ният минис­тър поз­д­рави БТПП, която за 29-ти път раз­дава наг­ради. „С това събитие вие насър­чавате и популяризирате доб­рите примери и пос­тиженията на бъл­гар­с­ките ком­пании“, отбеляза той. Стоянов връчи на „Елаците-Мед“ АД наг­радата в категорията „Топ 100 Фирми, класирани по изменението на приходите, мак­симална печалба и мак­симална рен­табил­ност на активите, соб­с­т­вения капитал и приходите от продажби през 2021 г.

На церемонията присъс­т­ваха негови колеги от Служеб­ния кабинет, като вицеп­ремиера и минис­тър на труда и социал­ната политика Лазар Лазаров, минис­търа на елек­т­рон­ното управ­ление Георги Тодоров и минис­търа на вън­ш­ните работи Николай Мил­ков.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...