Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Агрометероаология: Чака ни топъл декември

Агрометероаология: Чака ни топъл декември

Агрометероаология: Чака ни топъл декември

През повечето дни от декем­ври агрометеорологич­ните условия ще се определят от динамично време, с редуващи се крат­кот­райни периоди със сред­ноденонощни тем­ператури около, под и над климатич­ните норми.

През месеца в по-голямата част от страната есен­ните посеви ще запазят със­тояние на относителен покой. През този период се прог­нозират над­нор­мени тем­ператури, с мак­симални стой­ности над 1012°С и условия за протичане на забавена вегетация при зим­ните житни кул­тури, но промяна във фенологич­ното със­тояние на посевите е малко вероятно.

Засушаването през пър­вата половина от есента в по-голямата част от страната ограничаваше и задър­жаше вегетацията на зим­ните житни кул­тури. Във фаза братене, в която посевите най-добре понасят зим­ните условия, са малка част от пшенич­ните посеви на отделни места в Дунав­с­ката рав­нина – агрос­тан­ция Новачене и в района на Русе.

През декем­ври прог­нозираните стой­ности на минимал­ните тем­ператури, до минус 910°С, в условия без снежна пок­ривка и при по-продължително задър­жане, ще пред­с­тав­ляват опас­ност за поник­налите, но неук­реп­нали, зимни житни кул­тури.

Очак­ваните валежи през месеца, около и над нор­мата, ще повишават нивото на влагозапасите в 50 и 100сm поч­вен слой. След пад­налите пов­семес­тни валежи през втората половина на ноем­ври, над­вишили на много места в страната 4050 l/m², беше преодолян дефицитът на влага при есен­ните посеви.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...