Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Над 75% от българите едва връзват двата края

Над 75% от българите едва връзват двата края

Над 75% от българите едва връзват двата края

За 67,3% от лицата доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца

За 67,3% от лицата доходът на домакин­с­т­вото им е останал без промяна спрямо пос­лед­ните 12 месеца, сочат дан­ните от анкета на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ). В анкетата на НСИ към европейски проект за наб­людение на домакин­с­ките бюджети са отговорили 5719 лица на въз­раст 16 и повече навър­шени години от 3053 домакин­с­тва. Проуч­ването осъщес­т­вява тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакин­с­т­вата в резул­тат на пан­демията от COVID-19, посочиха от статис­тиката.

През третото тримесечие, както и през пред­ход­ните две тримесечия, делът на лицата, които изпит­ват зат­руд­нения да пок­риват ежед­нев­ните си раз­ходи, е висок — над 75%. С извес­тни зат­руд­нения са 38,5% от лицата, 28,3% определят пок­риването на ежед­нев­ните раз­ходи като трудно, а 10,8% — като много трудно. В срав­нение с пред­ход­ните тримесечия, намалява делът на лицата, които се справят много трудно, за сметка на увеличение на лицата, които изпит­ват извес­тни зат­руд­нения при пок­риване на ежед­нев­ните раз­ходи.

Относително лесно могат да пок­рият ежед­нев­ните си раз­ходи 18,1% от лицата, а едва 4,3% не изпит­ват никакви зат­руд­нения. Общо делът на лицата без зат­руд­нения през третото тримесечие се увеличава с 0,9 пун­кта спрямо второто тримесечие и с 0,7 пун­кта спрямо пър­вото.

Доходите на домакин­с­т­вата на 27,9% от лицата, учас­т­вали в анкета на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ), са се увеличили през третото тримесечие на 2022 г. Това е с 8,7 процен­тни пун­кта повече в срав­нение с второто тримесечие и с 9,4 процен­тни пун­кта повече в срав­нение с пър­вото тримесечие. Основ­ните причини за увеличение на доходите и през трите тримесечия са вдигане на пен­сиите, социал­ните помощи и индек­сиране на зап­латите, отчитат в НСИ. Намаление на доходите за пос­лед­ните 12 месеца са посочили 4,8% от лицата, което е с 2,9 процен­тни пун­кта по-малко в срав­нение с второто тримесечие и с 3,7 пр. пун­кта по-малко спрямо пър­вото.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...