Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Работодатели: Бизнесът да свали цените заради по-високите компенсации за ток

Работодатели: Бизнесът да свали цените заради по-високите компенсации за ток

Четирите национално пред­с­тавителни организации на работодателите призоваха всички произ­водители, дос­тав­чици на услуги, вносители и тър­говци да свалят цените, след като Народ­ното съб­рание гласува тези дни по-високи ком­пен­сации за тока. На специална прес­кон­ферен­ция АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ благодариха на всички народни пред­с­тавители, гласували по-високите ком­пен­сации за 2023 г., като определиха това за “национално отговорно отношение в интерес на кон­курен­тос­пособ­ността на бъл­гар­с­ката икономика и всеки един граж­данин“. В момента всички небитови пот­ребители на елек­т­роенер­гия са ком­пен­сирани за раз­ходите над 250 лева за мегават­час, но от Нова година прагът е 200 лв. за мегават­час, което означава, че раз­ходите им за ток ще намалеят. “Призоваваме всички произ­водители, вносители, дос­тав­чици на услуги, тър­говци да кал­кулират тази стабил­ност в цените в посока надолу“, заяви Добри Мит­рев, пред­седател на БСК. “Очак­ваме цените по цялата верига от произ­вод­с­т­вото до цената на дребно, ако не бъдат намалени, то да бъдат задър­жани, за да се укроти и върне инф­лацията и да може Бъл­гария да пос­тигне целта си за влизане в еврозоната през 2024 г.“, посочи Васил Велев от АИКБ. По думите му биз­несът трябва да прояви отговор­ност и етич­ност, дори “да затегне малко коланите“, но все пак да търси резерви и за вдигане на доходите на работещите.

В същото време работодател­с­ките организации се противопос­тавиха на плановете да се завиши мак­симал­ният осигурителен доход на 4200 лв. догодина. Този таван бе гласуван на първо четене в социал­ната комисия в пар­ламента. “В началото на 2022 г. мак­симал­ният осигурителен доход бе 3000 лв., от 1 април стана 3400 лв., а сега се пред­лага да скочи от 1 януари 2023 г. на 4200 лв. За една година това е ръст от 53%. Това е безумно, вредно и икономически необос­новано“, заяви Васил Велев.

Подобен скок на раз­ходите на работодателите, наред с гласуваното на първо четене увеличение на минимал­ната работна зап­лата на 850 лв. за 2023 г. ще ограничи въз­мож­нос­тите за инвес­тиции на фир­мите и ще увеличи сивия сек­тор, посочиха работодател­с­ките организации. Според тях политиците грешно четат евродирек­тивата за минимал­ната зап­лата, където никъде не се посоч­вало, че тя трябва да е равна на 50% от сред­ната зап­лата за страната.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...