Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 62, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 17 браншови организации искат да има Аграрна камара в България

17 браншови организации искат да има Аграрна камара в България

17 браншови организации искат да има Аграрна камара в България

Сега няма единомис­лие в сек­торите, има нап­режение и противопос­тавяне, което води до липса на продук­тив­ност както в админ­с­т­рацията, така и в отдел­ните бран­шове

Пред­с­тавители на 17 бран­шови организации от сел­с­кото стопан­с­тво обсъдиха в с. Арбанаси, край Велико Тър­ново, въз­мож­ността за съз­даване на Аграрна камара. Срещата беше наложителна, защото до момента няма единомис­лие в сек­торите, има нап­режение и противопос­тавяне, което води до липса на продук­тив­ност както в админ­с­т­рацията, така и в отдел­ните бран­шове, комен­тира за БТА Симеон Караколев, съп­ред­седател на Национал­ната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) и основен организатор на срещата с пред­с­тавители на раз­лични организации в сел­с­кото стопан­с­тво. По думите му целта на дис­кусията е да се изясни пред­с­тавител­ността на всеки бранш, защото има асоциации, в които членуват по петима произ­водители от дадения сек­тор, но има и такива, в които броят им е над 50. Някои имат по-силни лобита, които над­деляват, но това води до излишна кон­ф­рон­тация и грешни решения от страна на админис­т­ратив­ните органи, допълни той.

Искаме нор­мативни критерии за пред­с­тавител­ност, което означава, когато се правят работни групи за стратегически планове и законоп­роекти, в тях да влизат национално пред­с­тавени организации, в които членуват над 30 процента от произ­водителите в даден сек­тор, каза Караколев. В момента няма критерии за легитим­ност, а ние, като пред­с­тавители на раз­лични сек­тори от сел­с­кото стопан­с­тво, искаме такива.

Даваме срок на Минис­тер­с­т­вото на земеделието да въведе нор­мативно приз­нати критерии за пред­с­тавител­ност. След това след­ват стъп­ките за съз­даване на една шапка под фор­мата на Аграрна камара. Във всички европейски дър­жави има подобни организации. След като са приз­нати критериите за пред­с­тавител­ност, според потен­циала и член­с­ката маса на всяка една организация, може да се прис­тъпи към пред­ложение пред Минис­тер­с­т­вото на земеделието и да започне работа по учредяването на Аграрна камара, посочи той.

Голямо е нап­режението около Стратегичес­кия план за раз­витие на земеделието в периода 20232027 г., затова е нужно обединено усилие за защита всеки сек­тор, тъй като през него ще се извър­шва финан­сирането, комен­тира Николай Колев, пред­седател на Съюза на дунав­с­ките овощари. Според него пред­ложената схема за плащане ощетява произ­водителите на плодове и зелен­чуци, защото ком­пен­сациите по екос­хемите не пок­риват раз­ходите по изис­к­ваните дей­ности на стопаните. Той даде пример, че, ако дадена дей­ност за зат­ревяване и спаз­ване на изис­к­ванията въз­лиза на 50 лв. на декар, то ком­пен­сацията ще бъде малко над 20 лв., защото така е раз­п­ределен бюджетът на прог­рамата. В съюза членуват над 380 овощари от Северна Бъл­гария, които са в стачна готов­ност, допълни той и уточни, че всички организации в сел­с­кос­топан­с­кия сек­тор трябва да се под­к­репят в исканията.

В срещата учас­т­ваха зър­ноп­роиз­водители, розоп­роиз­водители, тютюноп­роиз­водители, био произ­водители, птицевъди, произ­водителите на оран­жерийна продук­ция, овцевъди, козевъди, свиневъди, овощари, освен комен­тар на важни за отрасъла проб­леми, се очаква да бъде пред­с­тавен и общ меморан­дум.

България

Хибридна заплаха

Едно време Плев­нелиев раз­п­равяше, че рус­наците летели над Черно море, за да ни карат да ги прех­ващаме и така да израз­ход­ваме ресурса на изтр…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Дружеството стартира процедурата по отдаване на земеделските си парцели

Над­даването за плодородна земя под наем от „Агрион“ започва от 3 апри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Младен Кръстаич: С това разполагаме, по-добри играчи нямаме

Селек­ционерът на Бъл­гария Младен Кръс­таич заяви след теж­кото поражение от Унгария с 0:3 в Будапеща, че това са най-добрите играчи, с кои…

Прочети още:

Loading...

Свят

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Украйна може да бъде унищожена за година и половина, ако конфликтът не бъде решен, твърди Тръмп

Русия има оръжия, с които да унищожи всеки вр…

Прочети още:

Loading...