Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Смъртността при пчелите нараства през последните 10 г.

Смъртността при пчелите нараства през последните 10 г.

Смъртността при пчелите нараства през последните 10 г.

Основната причина са използваните в земеделието препарати и липсата на разнообразие сред засажданите селскостопански култури в страната

През пос­лед­ните десет години се увеличава смър­т­ността при пчелите, заяви на прес­кон­ферен­ция доц. Юлиян Стан­чев, пред­седател на Облас­т­ния пчелар­ски съюз в Плевен, предаде БТА. Според него сред причините за болес­тите при пчелите са изпол­з­ваните в земеделието препарати и лип­сата на раз­нооб­разие сред засаж­даните сел­с­кос­топан­ски кул­тури в страната. Доц. Стан­чев посочи, че пред­с­тои да бъдат раз­решени за пол­з­ване от бъл­гар­с­ките зър­ноп­роиз­водители препарати за третиране на семената, които са заб­ранени в Западна Европа. По думите му е доказано, че те са ток­сични за пчелите.

Доц. Стан­чев комен­тира още, че в страните от Западна Европа земедел­с­ките площи са раз­нооб­разни, с раз­лични кул­тури, синори и там пчелите намират под­ходяща храна. В Бъл­гария, по думите му, не е така — засява се предимно пшеница, пол­з­ват се хер­бициди, което води до това, че не поник­ват никакви рас­тения, няма синори с цъф­тяща рас­тител­ност и пчелите трудно намират с какво да се хранят. „Агитираме пчеларите, лов­ците и гор­с­ките стопан­с­тва да се залесява повече, защото е изк­лючително малък делът на медонос­ните рас­тения и това е една от причините пчелите да не намират храна и да намаляват пчел­ните семейс­тва“, каза още доц. Стан­чев.

Той добави, че в област Плевен броят на пчел­ните семейс­тва е около 50 000. Произ­веж­даният мед е около 1500 тона годишно, което е близо една седма от меда в Бъл­гария. Изкуп­ната цена на меда е ниска — 4,50 лв. за килог­рам на едро, затова повечето пчелари пред­почитат да продават на дребно.

Пред­седателят на Облас­т­ния пчелар­ски съюз комен­тира и че остава ниска кон­сумацията на мед и пчелни продукти в Бъл­гария. Той даде за пример Тур­ция, където от произ­веж­дани годишно 100 000 тона мед, 90 000 тона остават за вът­реш­ния пазар. Това означава, че над килог­рам средно на човек е кон­сумацията на мед в тур­с­ката дър­жава. У нас годишно на човек се падат около 300400 грама.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...