Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Наследници имат да вземат милиони левове от наеми за бели петна

Наследници имат да вземат милиони левове от наеми за бели петна

5% от обработ­ваемите земи и 52% от пасищата в страната са бели петна. Най-много площи, към които соб­с­т­вениците нямат интерес, има в облас­тите Смолян, Благоев­г­рад, Кюс­тен­дил и Кър­джали. Оказва се, че повечето нас­лед­ници на земедел­ски земи в област Плов­див, които не се занимават със земеделие, не си тър­сят наемите за пол­з­ването им като бели петна. От три години сумите се трупат в бан­кова сметка и вече са дос­тиг­нали 2 431 439 лева, съоб­щават от Облас­тна дирек­ция Плов­див, пише agroplovdiv.bg в свой материал.

Фер­мерите, които стопанис­ват без договор чужди земи, са длъжни да зап­лащат определените от облас­т­ните земедел­ски дирек­ции наеми на базата на пазарна оценка и от това няма мър­дане, тъй като в противен случай те няма да могат да получат суб­сидии. От нат­рупаната за област Плов­див сума са изтег­лени от нас­лед­ници едва 298 891 лева. Те пред­с­тав­ляват 12% от съб­раните сред­с­тва, а 2 132 548 лв. все още не са потър­сени.

България

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Мини…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в …

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА избра съдиите на родните тимове в Лига Европа

УЕФА обяви нарядите за пред­с­тоящите първи мачове от груповата фаза на Лига Европа. В чет­вър­тък ЦСКА приема румън­с­кия Клуж от 19,55 часа на н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Финал­ният дебат на 22 октом­ври между двамата кан­дидати за президент на САЩ на изборите на 3 ноем­ври, Доналд Тръмп и Джо Бай­дън, ще премине п…

Прочети още:

Loading...