Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Наследници имат да вземат милиони левове от наеми за бели петна

Наследници имат да вземат милиони левове от наеми за бели петна

5% от обработ­ваемите земи и 52% от пасищата в страната са бели петна. Най-много площи, към които соб­с­т­вениците нямат интерес, има в облас­тите Смолян, Благоев­г­рад, Кюс­тен­дил и Кър­джали. Оказва се, че повечето нас­лед­ници на земедел­ски земи в област Плов­див, които не се занимават със земеделие, не си тър­сят наемите за пол­з­ването им като бели петна. От три години сумите се трупат в бан­кова сметка и вече са дос­тиг­нали 2 431 439 лева, съоб­щават от Облас­тна дирек­ция Плов­див, пише agroplovdiv.bg в свой материал.

Фер­мерите, които стопанис­ват без договор чужди земи, са длъжни да зап­лащат определените от облас­т­ните земедел­ски дирек­ции наеми на базата на пазарна оценка и от това няма мър­дане, тъй като в противен случай те няма да могат да получат суб­сидии. От нат­рупаната за област Плов­див сума са изтег­лени от нас­лед­ници едва 298 891 лева. Те пред­с­тав­ляват 12% от съб­раните сред­с­тва, а 2 132 548 лв. все още не са потър­сени.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...