Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Времето през март

Времето през март

Времето през март

Най-ниските тем­ператури през март ще бъдат между минус 7 и минус 2 градуса, а най-високите - между 20 и 25 градуса, съоб­щават от Национал­ния инс­титут по метеорология и хид­рология (НИМХ) при БАН.

 

По думите му през тази година през март се очаква сред­ната месечна тем­пература да бъде около нор­мата, която в Северна Бъл­гария и по високите полета е между 5 и 7 градуса, по Чер­номорието и в Южна Бъл­гария — между 6 и 9 градуса, а в планините — между минус 8 и минус 2 градуса.

 

Месеч­ната сума на валежите ще бъде около и над нор­мата, която в рав­нините е между 40 и 60 л/кв.м, а в планините — между 60 и 90 л/кв.м.

 

В началото на март през страната ще премине бърз студен атмос­ферен фронт. Облач­ността ще се увеличи и на места от запад на изток ще превали дъжд, който през нощта срещу 2 март в Пред­бал­кана и по високите полета ще премине в сняг, но бързо ще спре. Ще е вет­ровито и тем­пературите ще се понижат. От 3 март ще започне затоп­ляне, което ще продължи до 7 март. През този период ще бъде предимно слън­чево и топло, в много райони мак­симал­ните тем­ператури ще дос­тигат до 20 градуса.

 

С какво време ще ни изненада март през идната сед­мица?

През пос­лед­ните дни от пър­вото десет­д­невие динамиката на атмос­фер­ните процеси ще е повишена. Ще бъде предимно облачно, на много места с валежи от дъжд, които в края на десет­д­невието с понижението на тем­пературите в Пред­бал­кана и по високите полета ще преминат в сняг. Тем­пературите ще се доб­лижат до климатич­ните норми.

 

През второто десет­д­невие времето ще се задържи промен­ливо, динамично, с тем­ператури близки и по-ниски от обичай­ните. След временно спиране на валежите и относително повишение на тем­пературите, още към 13 март отново ще завали и тем­пературите ще се понижат.

 

Има вероят­ност за съз­даване на валежна обс­тановка и за значителни валежи, които в Северна Бъл­гария и високите полета ще са предимно от сняг, а в Южна Бъл­гария и по Чер­номорието от дъжд. С прекъс­вания ще превалява до края на периода.

 

И през третото десет­д­невие динамиката на атмос­фер­ните процеси ще остане повишена. В началото на периода валежите ще спрат и тем­пературите относително ще се повишат. В средата и края на десет­д­невието отново ще има валежи и временно понижение на тем­пературите.

 

В климатич­ната справка на НИМХ-БАН се посочва, че през март се осъщес­т­вява преходът от зимата към пролетта. Увеличението на продъл­жител­ността на деня и слън­чевото греене водят до чув­с­т­вително повишение на тем­пературите, а мъг­лите са рядко явление. Средно в рав­нините по 34 дни вали сняг.

 

Март е месец харак­терен с големи аномалии и с резки промени на времето. В някои години нах­луванията на арк­тичен въз­дух са тол­кова интен­зивни, че тем­пературите са типично зимни, със снеговалежи. Друг път времето е типично пролетно, а при нах­лувания на тропичен въз­дух тем­пературите стават почти летни — около и над 30 градуса.

 

Според аст­рономичес­ката справка в началото на март слън­цето изг­рява в 7 часа и 2 минути, и залязва в 18 часа и 16 минути. Продъл­жител­ността на деня е 11 часа и 14 минути. В края на месеца слън­цето изг­рява в 7 часа и 11 минути, и залязва в 19 часа и 52 минути. Продъл­жител­ността на деня е 12 часа и 41 минути.

 

Фазите на луната през месеца са: на 5 март — първа чет­върт, на 12 — пъл­нолуние, на 20 — пос­ледна чет­върт, а на 28 март — новолуние.

 

Аст­рономичес­ката пролет нас­тъпва на 20 март в 12.29 ч.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят